Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SANAT TARİHİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı sanat tarihindeki akımlar ile büyük sanatçıların tanıtılmasını sağlamak ve sanat ile sinema tecrübesinde sanatın etkisini görebilmek
Dersin İçeriği Bu ders; Önce göz mü vardı söz mü?,Rönesans öncesi sanat tarihine bakış I,Rönesans öncesi sanat tarihine bakış II,Rönesans sanatına giriş,Üç büyk usta: Leonardo Da Vinci, mikelenjelo, raphael I,Üç büyk usta: Leonardo Da Vinci, mikelenjelo, raphael II,Barok Sanatı,Rokoko Sanatı,Neo Klasisizm ,Romantizm,Kübizm ve Sürrealizm'e giriş,Çağdaş Sanata genel bakış,Genel Estetik Tartışmalarına Giriş,Hitam: Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sanat tarihini tanıyabilmek
Büyük sanatçıların eserlerini yorumlayabilmek
Sanatın sinemaya etkisini görebilmek
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Önce göz mü vardı söz mü?
2 Rönesans öncesi sanat tarihine bakış I
3 Rönesans öncesi sanat tarihine bakış II
4 Rönesans sanatına giriş
5 Üç büyk usta: Leonardo Da Vinci, mikelenjelo, raphael I
6 Üç büyk usta: Leonardo Da Vinci, mikelenjelo, raphael II
7 Barok Sanatı
8 Rokoko Sanatı
9 Neo Klasisizm
10 Romantizm
11 Kübizm ve Sürrealizm'e giriş
12 Çağdaş Sanata genel bakış
13 Genel Estetik Tartışmalarına Giriş
14 Hitam: Genel tekrar
Kaynak
Gombrich- Sanatın Öyküsü

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu