Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA HUKUKU 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aslıhan DUMLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, Türk Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak yazılı ve görsel-işitsel basına (medya) ilişkin konuların tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları,Basın -Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler,Radyo ve Televizyon Yayıncılığı,İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler,Medyadaki Cezai Sorumluluk,Medyada Hukuki Sorumluluk,Medyada Cevap Hakkı,Medyada Özdenetim Sistemleri,İfade Özgürlüğü, Özel Yaşamın Gizliliği ve Eleştiri Hakkının Sınırları ,Matbaacılık, Hukuki ve Cezai Sorumluluk,Radyo, Televizyon ve Sinema Rejimi,Basında Tekelleşme ve Rekabet Hukuku,Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,Basın Meslek İlkeleri, Basın Çalışanları ve Basın Örgütleri ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Medya hukuku kavramını ve kaynaklarını açıklar. 1, 2 A
2.Basın yayın faaliyetlerini ve buna ilişkin yasal düzenlemeleri açıklar. 1, 2 A
3.Radyo ve televizyon yayıncılığını ve buna ilişkin yasal düzenlemeleri açıklar. 1, 2 A
4.İnternet yayıncılığını ve buna ilişkin yasal düzenlemeleri açıklar. 1, 2 A
5.Medyada cezai sorumluluk kavramını açıklar. 1, 2 A
5.1.Medyada yasal sorumluluk kavramını açıklar. 1, 2 A
5.2.Medyada düzeltme ve cevap hakkı kavramını açıklar. 1, 2 A
5.3.Medyada öz denetim sistemleri kavramını açıklar. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları
2 Basın -Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler
3 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
4 İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler
5 Medyadaki Cezai Sorumluluk
6 Medyada Hukuki Sorumluluk
7 Medyada Cevap Hakkı
8 Medyada Özdenetim Sistemleri
9 İfade Özgürlüğü, Özel Yaşamın Gizliliği ve Eleştiri Hakkının Sınırları
10 Matbaacılık, Hukuki ve Cezai Sorumluluk
11 Radyo, Televizyon ve Sinema Rejimi
12 Basında Tekelleşme ve Rekabet Hukuku
13 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
14 Basın Meslek İlkeleri, Basın Çalışanları ve Basın Örgütleri
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu