Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİNEMANIN TEMELLERİ 3+0 3 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sinema tarihindeki auteur yönetmenlerin filmlerinde kullandıkları sinema tekniklerini çözümleyerek film okurluğunu daha iyi yapabilme imkanını yakalamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sinema Nedir,Sinema Türleri Nelerdir?,Klasik anlatı sinemasının temel kompozisyon kuralları,Klasik anlatı sinemasından örnek film incelemesi I,Klasik anlatı sinemasından örnek film incelemesi II,Klasik anlatı sinemasından örnek film incelemesi III,Klasik anlatı sinemasından örnek film incelemesi IV,Sinemada Rengin Kullanımı,Öykü ve Olay Örgüsü Arasındaki Fark,Mizansene Bakış,Avrupa Sinemasının Genel anlatısı,Üçüncü Sinema,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
filmleri çözümleyebilmek
yönetmenlerin kullandığı teknikleri fark edebilmek
sinema tarihine aşinalık kazanmak
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sinema Nedir
2 Sinema Türleri Nelerdir?
3 Klasik anlatı sinemasının temel kompozisyon kuralları
4 Klasik anlatı sinemasından örnek film incelemesi I
5 Klasik anlatı sinemasından örnek film incelemesi II
6 Klasik anlatı sinemasından örnek film incelemesi III
7 Klasik anlatı sinemasından örnek film incelemesi IV
8 Sinemada Rengin Kullanımı
9 Öykü ve Olay Örgüsü Arasındaki Fark
11 Mizansene Bakış
12 Avrupa Sinemasının Genel anlatısı
13 Üçüncü Sinema
14 Genel Değerlendirme
Kaynak
Gustavo Mercado- Sinemacının Gözü Sinemada Kompozisyon Kurallarını Kullanmayı (ve yıkmayı) Öğrenmek

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu