Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERGİ HUKUKUMLY2133270Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ergün DİLAVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, vergi hukukunun ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilerin verilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Vergi Hukukuna Giriş,Vergi hukukunun kapsamı ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi ödevine ilişkin temel kavramlar,Vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkeler,Vergilendirme yetkisi, vergi ve vergi sorumlusunun ödevlerini kavrayabilmek, vergilendirme sürecinin ana hatları, vergi ehliyeti,Vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçleri,Vergi hukukunda yorum ve kıyas, yükümlülerin ödevleri, yükümlülerin denetlenmesi, vergi hukukunda süreler,Süreleri uzatan haller, uygulamada karşılaşılan durumların tartışılması,Vergi alacağını sona erdiren veya ertelettiren sebepler, vergi borcunun sona ermesinde uygulamada karşılaşılan örnek olaylar,Vergi suç ve cezalarının uygulanması, ödenmesi ve kalkması,Vergi güvenlik önlemlerinin incelenmesi, vergi alacağının güvence altına alınması,İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, teminat istenen haller, yurt dışına çıkış yasağı,Vergisel uyuşmazlıklar,Uyuşmazlıkların idari ve yargısal çözüm yolları, Türk yargı sürecinin işleyişi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Vergi hukukunun temel ilkelerini ve kavramlarını anlatabilecektir.14, 23, 9A, E
2.Vergilemeye ve mükellefiyete ilişkin ödevleri anlatabilecektir.12, 14, 9A, E
3.Vergi idaresi ve görevlerini tanımlayabilecektir.12, 14, 9A
4.Vergi suç ve cezalarını açıklayabilecektir.12, 14, 2A
5.Vergi uyuşmazlıklarını tanımlayabilecektir.14, 9A
1.1.Vergi hukuku ilkelerini açıklar.
1.2.Vergi hukuku kavramlarını açıklar.
2.1.Vergileme vazifesini açıklar.
2.2.Mükellefiyet vazifesini açıklar.
3.1.Vergi idaresini açıklar.
3.2.Vergi görevlerini açıklar.
4.1.Vergi suçlarını açıklar.
4.2.Vergi cezalarını açıklar.
5.1.Vergi uyuşmazlıklarını açıklar.
5.2.Vergi uyuşmazlıklarında yargı yolunu açıklar.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vergi Hukukuna Giriş
2Vergi hukukunun kapsamı ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi ödevine ilişkin temel kavramlar
3Vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkeler
4Vergilendirme yetkisi, vergi ve vergi sorumlusunun ödevlerini kavrayabilmek, vergilendirme sürecinin ana hatları, vergi ehliyeti
5Vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçleri
6Vergi hukukunda yorum ve kıyas, yükümlülerin ödevleri, yükümlülerin denetlenmesi, vergi hukukunda süreler
7Süreleri uzatan haller, uygulamada karşılaşılan durumların tartışılması
9Vergi alacağını sona erdiren veya ertelettiren sebepler, vergi borcunun sona ermesinde uygulamada karşılaşılan örnek olaylar
10Vergi suç ve cezalarının uygulanması, ödenmesi ve kalkması
11Vergi güvenlik önlemlerinin incelenmesi, vergi alacağının güvence altına alınması
12İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, teminat istenen haller, yurt dışına çıkış yasağı
13Vergisel uyuşmazlıklar
14Uyuşmazlıkların idari ve yargısal çözüm yolları, Türk yargı sürecinin işleyişi
Kaynak
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku, Savaş Yayınları, 2023

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi248
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı10220
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı12727
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(105/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERGİ HUKUKUMLY2133270Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ergün DİLAVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, vergi hukukunun ulusal ve uluslararası düzeyde anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilerin verilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Vergi Hukukuna Giriş,Vergi hukukunun kapsamı ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi ödevine ilişkin temel kavramlar,Vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkeler,Vergilendirme yetkisi, vergi ve vergi sorumlusunun ödevlerini kavrayabilmek, vergilendirme sürecinin ana hatları, vergi ehliyeti,Vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçleri,Vergi hukukunda yorum ve kıyas, yükümlülerin ödevleri, yükümlülerin denetlenmesi, vergi hukukunda süreler,Süreleri uzatan haller, uygulamada karşılaşılan durumların tartışılması,Vergi alacağını sona erdiren veya ertelettiren sebepler, vergi borcunun sona ermesinde uygulamada karşılaşılan örnek olaylar,Vergi suç ve cezalarının uygulanması, ödenmesi ve kalkması,Vergi güvenlik önlemlerinin incelenmesi, vergi alacağının güvence altına alınması,İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, teminat istenen haller, yurt dışına çıkış yasağı,Vergisel uyuşmazlıklar,Uyuşmazlıkların idari ve yargısal çözüm yolları, Türk yargı sürecinin işleyişi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Vergi hukukunun temel ilkelerini ve kavramlarını anlatabilecektir.14, 23, 9A, E
2.Vergilemeye ve mükellefiyete ilişkin ödevleri anlatabilecektir.12, 14, 9A, E
3.Vergi idaresi ve görevlerini tanımlayabilecektir.12, 14, 9A
4.Vergi suç ve cezalarını açıklayabilecektir.12, 14, 2A
5.Vergi uyuşmazlıklarını tanımlayabilecektir.14, 9A
1.1.Vergi hukuku ilkelerini açıklar.
1.2.Vergi hukuku kavramlarını açıklar.
2.1.Vergileme vazifesini açıklar.
2.2.Mükellefiyet vazifesini açıklar.
3.1.Vergi idaresini açıklar.
3.2.Vergi görevlerini açıklar.
4.1.Vergi suçlarını açıklar.
4.2.Vergi cezalarını açıklar.
5.1.Vergi uyuşmazlıklarını açıklar.
5.2.Vergi uyuşmazlıklarında yargı yolunu açıklar.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Vergi Hukukuna Giriş
2Vergi hukukunun kapsamı ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi ödevine ilişkin temel kavramlar
3Vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, vergi hukukuna egemen olan anayasal ilkeler
4Vergilendirme yetkisi, vergi ve vergi sorumlusunun ödevlerini kavrayabilmek, vergilendirme sürecinin ana hatları, vergi ehliyeti
5Vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçleri
6Vergi hukukunda yorum ve kıyas, yükümlülerin ödevleri, yükümlülerin denetlenmesi, vergi hukukunda süreler
7Süreleri uzatan haller, uygulamada karşılaşılan durumların tartışılması
9Vergi alacağını sona erdiren veya ertelettiren sebepler, vergi borcunun sona ermesinde uygulamada karşılaşılan örnek olaylar
10Vergi suç ve cezalarının uygulanması, ödenmesi ve kalkması
11Vergi güvenlik önlemlerinin incelenmesi, vergi alacağının güvence altına alınması
12İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, teminat istenen haller, yurt dışına çıkış yasağı
13Vergisel uyuşmazlıklar
14Uyuşmazlıkların idari ve yargısal çözüm yolları, Türk yargı sürecinin işleyişi
Kaynak
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku, Savaş Yayınları, 2023

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:35