Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASIMLY2233330Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere verginin ekonomik ve politik boyutlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersde vergi politikasının analizinde kullanılacak teorik ve pratik araçlar tanıtılarak ve vergilemenin ekonomik aktörlerin mikro düzeyde, makroekonomik yapıdaki davranışlarına etkileri teorik ve ampirik açıdan ele alınmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Verginin Tanımı ve Gelişimi,Vergilerin sınıflandırılması,Vergilemede Kısıtlar,Vergi Ödeme Gücü ve Vergi Yükü,Vergilemede Adalet,Vergileme ve Gelir Dağılımı,Vergiye Karşı Tepkiler ve Verginin Pozitif Analizi,Vergileme ve Ekonomik Etkinlik,Vergiler ve Makroekonomik Etkileri,Tüketim Vergileri,Gelir Vergileri,Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi yapısı ve vergi reformları,Türk Vergi Sisteminin Etkinlik ve Adalet Açısından Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Devletin mali faaliyetlerinin temel mantığını kavrayabilecektir.10, 12, 16, 19, 20, 9A, H
2.Vergileri sınıflandırabilecektir.10, 13, 14, 19, 20, 9A, H
3.Vergi politikası tasarımında amaçları, araçları ve bunlar arasındaki çatışmaları öğrenebilecektir.10, 12, 16, 19, 20, 6, 9A, H
4.Vergi yansımasını ve yansımayı etkileyen faktörleri açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 19, 9A, H
5.Temel vergi türlerini kurucu ögeleri, özellikleri ve dünya eğilimleri ile analiz edebilecektir.10, 16, 19, 6, 9A, H
1.1.Kamusal mali faaliyetleri açıklar.
1.2.Kamu finansmanı mantığını açıklar.
2.1.Vergisel tasnifi betimler.
2.2.Vergisel tasnifi yorumlar.
3.1.Vergi politikası tasarımını betimler.
3.2.Describes tax policy design.
4.1.Vergi yansımasını betimler.
4.2.Vergi yansımasını yorumlar.
5.1.Vergilendirmede küresel örnekleri kıyaslar.
5.2.Vergilendirmede küresel örnekleri açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Verginin Tanımı ve Gelişimi
2Vergilerin sınıflandırılması
3Vergilemede Kısıtlar
4Vergi Ödeme Gücü ve Vergi Yükü
5Vergilemede Adalet
6Vergileme ve Gelir Dağılımı
8Vergiye Karşı Tepkiler ve Verginin Pozitif Analizi
9Vergileme ve Ekonomik Etkinlik
10Vergiler ve Makroekonomik Etkileri
11Tüketim Vergileri
12Gelir Vergileri
13Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi yapısı ve vergi reformları
14Türk Vergi Sisteminin Etkinlik ve Adalet Açısından Değerlendirilmesi
Kaynak
Dilek Dileyici, İstiklal Yaşar Vural ve Coşkun Can Aktan (2006), Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık Özhan Çetinkaya ve Prof. Dr. Nihat Edizdoğan (2011), Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Bursa, Ekin Kitabevi Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek (2012), Türk Vergi Sistemi, Bursa, Ekin Kitabevi,Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme51575
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)117
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(117/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASIMLY2233330Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere verginin ekonomik ve politik boyutlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersde vergi politikasının analizinde kullanılacak teorik ve pratik araçlar tanıtılarak ve vergilemenin ekonomik aktörlerin mikro düzeyde, makroekonomik yapıdaki davranışlarına etkileri teorik ve ampirik açıdan ele alınmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Verginin Tanımı ve Gelişimi,Vergilerin sınıflandırılması,Vergilemede Kısıtlar,Vergi Ödeme Gücü ve Vergi Yükü,Vergilemede Adalet,Vergileme ve Gelir Dağılımı,Vergiye Karşı Tepkiler ve Verginin Pozitif Analizi,Vergileme ve Ekonomik Etkinlik,Vergiler ve Makroekonomik Etkileri,Tüketim Vergileri,Gelir Vergileri,Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi yapısı ve vergi reformları,Türk Vergi Sisteminin Etkinlik ve Adalet Açısından Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Devletin mali faaliyetlerinin temel mantığını kavrayabilecektir.10, 12, 16, 19, 20, 9A, H
2.Vergileri sınıflandırabilecektir.10, 13, 14, 19, 20, 9A, H
3.Vergi politikası tasarımında amaçları, araçları ve bunlar arasındaki çatışmaları öğrenebilecektir.10, 12, 16, 19, 20, 6, 9A, H
4.Vergi yansımasını ve yansımayı etkileyen faktörleri açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 19, 9A, H
5.Temel vergi türlerini kurucu ögeleri, özellikleri ve dünya eğilimleri ile analiz edebilecektir.10, 16, 19, 6, 9A, H
1.1.Kamusal mali faaliyetleri açıklar.
1.2.Kamu finansmanı mantığını açıklar.
2.1.Vergisel tasnifi betimler.
2.2.Vergisel tasnifi yorumlar.
3.1.Vergi politikası tasarımını betimler.
3.2.Describes tax policy design.
4.1.Vergi yansımasını betimler.
4.2.Vergi yansımasını yorumlar.
5.1.Vergilendirmede küresel örnekleri kıyaslar.
5.2.Vergilendirmede küresel örnekleri açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Verginin Tanımı ve Gelişimi
2Vergilerin sınıflandırılması
3Vergilemede Kısıtlar
4Vergi Ödeme Gücü ve Vergi Yükü
5Vergilemede Adalet
6Vergileme ve Gelir Dağılımı
8Vergiye Karşı Tepkiler ve Verginin Pozitif Analizi
9Vergileme ve Ekonomik Etkinlik
10Vergiler ve Makroekonomik Etkileri
11Tüketim Vergileri
12Gelir Vergileri
13Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi yapısı ve vergi reformları
14Türk Vergi Sisteminin Etkinlik ve Adalet Açısından Değerlendirilmesi
Kaynak
Dilek Dileyici, İstiklal Yaşar Vural ve Coşkun Can Aktan (2006), Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık Özhan Çetinkaya ve Prof. Dr. Nihat Edizdoğan (2011), Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Bursa, Ekin Kitabevi Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek (2012), Türk Vergi Sistemi, Bursa, Ekin Kitabevi,Sağbaş, İsa (2010), Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:35