Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİMLY1227680Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Gülnihal TORAMANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerde dönem sonu muhasebe işlemlerinin genel çerçevesinin aktarılmasıyla, tüm varlık ve kaynak kalemleri itibariyle dönem sonu işlemlerinin ayrı ayrı ele alınarak, dönem sonu finansal tablolarının (bilanço, gelir tablosu vb.) hazırlanması becerilerinin kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Envanter Kavramı ve Değerleme Ölçütleri, Ticari Kar-Mali Kar Ayrımı,Muhasebe Dışı/Muhasebe içi Envanter İşlemleri, Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Envanter İşlemleri,Stoklara ve Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri, Dönen Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri, Mali Duran Varlıklara ve Maddi Duran Varlıklara İlişkin Envanter İşlemleri, Maddi Olmayan Duran Varlıklara ve Duran Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter, Yabancı Kaynak Hesaplarına İlişkin Envanter İşlemleri, Yabancı Kaynaklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri, Gelir ve Gider Hesaplarının Dönem Ayrımına İlişkin Envanter İşlemleri,Gider Hesapları/Maliyet Hesapları İlişkisi ve Yansıtma Kayıtlarına İlişkin Envanter İşlemleri,Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması ve Dönem Net Karı/Zararının Belirlenmesine İlişkin Envanter İşlemleri, Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması, Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması ve Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebe dönem sonu işlemlerini kavrayabilecektir.13, 9A
2. Değerleme işlemlerini açıklayabilecektir.13, 9A
3. Hesap kalemlerine ilişkin envanter işlemlerini ve kayıtlarını anlayabilecektir.12, 13, 9A
4. Dönem sonu finansal tablolarını hazırlayabilecektir.12, 13, 9A
5. Hazırlanan mali tabloları analiz edebilecektir.12, 13, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Envanter Kavramı ve Değerleme Ölçütleri, Ticari Kar-Mali Kar Ayrımı
2Muhasebe Dışı/Muhasebe içi Envanter İşlemleri
3 Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Envanter İşlemleri
4Stoklara ve Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri
5 Dönen Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri
6 Mali Duran Varlıklara ve Maddi Duran Varlıklara İlişkin Envanter İşlemleri
7 Maddi Olmayan Duran Varlıklara ve Duran Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter
8 Yabancı Kaynak Hesaplarına İlişkin Envanter İşlemleri
9 Yabancı Kaynaklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri
10 Gelir ve Gider Hesaplarının Dönem Ayrımına İlişkin Envanter İşlemleri
11Gider Hesapları/Maliyet Hesapları İlişkisi ve Yansıtma Kayıtlarına İlişkin Envanter İşlemleri
12Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması ve Dönem Net Karı/Zararının Belirlenmesine İlişkin Envanter İşlemleri
13 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması
14 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması ve Genel Değerlendirme
Kaynak
Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Prof.Dr. Sami Karacan, Umuttepe Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİMLY1227680Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Gülnihal TORAMANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletmelerde dönem sonu muhasebe işlemlerinin genel çerçevesinin aktarılmasıyla, tüm varlık ve kaynak kalemleri itibariyle dönem sonu işlemlerinin ayrı ayrı ele alınarak, dönem sonu finansal tablolarının (bilanço, gelir tablosu vb.) hazırlanması becerilerinin kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Envanter Kavramı ve Değerleme Ölçütleri, Ticari Kar-Mali Kar Ayrımı,Muhasebe Dışı/Muhasebe içi Envanter İşlemleri, Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Envanter İşlemleri,Stoklara ve Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri, Dönen Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri, Mali Duran Varlıklara ve Maddi Duran Varlıklara İlişkin Envanter İşlemleri, Maddi Olmayan Duran Varlıklara ve Duran Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter, Yabancı Kaynak Hesaplarına İlişkin Envanter İşlemleri, Yabancı Kaynaklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri, Gelir ve Gider Hesaplarının Dönem Ayrımına İlişkin Envanter İşlemleri,Gider Hesapları/Maliyet Hesapları İlişkisi ve Yansıtma Kayıtlarına İlişkin Envanter İşlemleri,Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması ve Dönem Net Karı/Zararının Belirlenmesine İlişkin Envanter İşlemleri, Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması, Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması ve Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebe dönem sonu işlemlerini kavrayabilecektir.13, 9A
2. Değerleme işlemlerini açıklayabilecektir.13, 9A
3. Hesap kalemlerine ilişkin envanter işlemlerini ve kayıtlarını anlayabilecektir.12, 13, 9A
4. Dönem sonu finansal tablolarını hazırlayabilecektir.12, 13, 9A
5. Hazırlanan mali tabloları analiz edebilecektir.12, 13, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Envanter Kavramı ve Değerleme Ölçütleri, Ticari Kar-Mali Kar Ayrımı
2Muhasebe Dışı/Muhasebe içi Envanter İşlemleri
3 Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Envanter İşlemleri
4Stoklara ve Alacaklara İlişkin Envanter İşlemleri
5 Dönen Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri
6 Mali Duran Varlıklara ve Maddi Duran Varlıklara İlişkin Envanter İşlemleri
7 Maddi Olmayan Duran Varlıklara ve Duran Varlıklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter
8 Yabancı Kaynak Hesaplarına İlişkin Envanter İşlemleri
9 Yabancı Kaynaklarda Dönem Ayırıcı Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri
10 Gelir ve Gider Hesaplarının Dönem Ayrımına İlişkin Envanter İşlemleri
11Gider Hesapları/Maliyet Hesapları İlişkisi ve Yansıtma Kayıtlarına İlişkin Envanter İşlemleri
12Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması ve Dönem Net Karı/Zararının Belirlenmesine İlişkin Envanter İşlemleri
13 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması
14 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Hazırlanması ve Genel Değerlendirme
Kaynak
Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Prof.Dr. Sami Karacan, Umuttepe Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:35