Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KAMU YÖNETİMİMLY2128110Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir disiplin ve meslek olarak kamu yönetiminin niteliğini, örgütlenmesini ve işleyişini tanımak ve kamu yönetimi anlayışındaki reformları değerlendirmek dersin temel amaçlarıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve Yönetim Kavramının İncelenmesi, Kamu Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı,Kamu Yönetiminde Başlıca Yaklaşımlar ve Kamu Yönetimine Yakın Bilim Dalları ,Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi (Merkezden ve Yerinden Yönetim),Kamu Yönetiminin Yapısı,Bürokrasi,Bürokrasinin Gelişimi ve Sorunları,Yerel Yönetimler,Yerel Yönetim Kuruluşları,Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformlarının Değerlendirilmesi,Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ve Kamu Yönetiminde Etik,İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Hizmetlerine Giriş,Türk Kamu Yönetiminde E- Devlet Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yönetimi olgusunu, kamu yönetiminin amaç ve işlevlerini özetler.10, 16, 23, 5, 9A
1.1. Yönetim kavramıyla ilgili kuramları tartışır. 10, 16, 9A
1.2. Kamu yönetiminin gelişimini özetler. 10, 16, 9A
2. Kamu yönetiminin örgütlenme ilkelerini ve yapısını açıklar.10, 16, 19, 23, 9A
2.1. Siyasi merkezden yönetim ve idari merkezden yönetimi ayırt eder.10, 16, 4, 9A
2.2. Siyasi yerinden yönetim ve idari yerinden yönetim olgusunu ayırt eder.10, 13, 16, 9A
3. Merkezden yönetimin ortaya çıkardığı kurum ve kuruluşları, yerinden yönetimin ortaya çıktığı kurum ve kuruluşları açıklar.10, 16, 9A
3.1. Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri ve yerel yönetim kuruluşlarını özetler.10, 16, 9A
3.2. Merkezden yönetimin başkent ve taşra örgütünün unsurlarını açıklar.10, 16, 9A
4. Kamu yönetiminde yapılan reformları tartışır.10, 16, 19, 9A
4.1. Kamu yönetimi reformlarının nedenlerini açıklar.10, 16, 9A
4.2. Yeni kamu yönetimi ve yönetişim kavramlarını irdeler.10, 16, 9A
4.3. Bürokrasi olgusunu tartışır. 10, 13, 16, 9A
5. Kamu yönetiminin denetimi bağlamında hesap verebilirlik ve etik konusunu değerlendirir.10, 16, 9A
5.1. Hesap verebilirlik türlerini özetler. 10, 16, 9A
5.2. Etikle ilgili yasal çerçeveyi tanır.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve Yönetim Kavramının İncelenmesi
2 Kamu Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı
3Kamu Yönetiminde Başlıca Yaklaşımlar ve Kamu Yönetimine Yakın Bilim Dalları
4Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi (Merkezden ve Yerinden Yönetim)
5Kamu Yönetiminin Yapısı
6Bürokrasi
7Bürokrasinin Gelişimi ve Sorunları
8Yerel Yönetimler
9Yerel Yönetim Kuruluşları
10Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
11 Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformlarının Değerlendirilmesi
12Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ve Kamu Yönetiminde Etik
13İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Hizmetlerine Giriş
14Türk Kamu Yönetiminde E- Devlet Uygulamaları
Kaynak
Eryılmaz, Bilal: Kamu Yönetimi, Kocaeli, Okutman Yayıncılık, 2021.
Balcı, Asım& Nohutçu, Ahmet& Öztürk, Namık Kemal& Coşkun, Bayram: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ankara, Seçkin, 2013. Güler, Birgül Ayman: Türkiye’nin Yönetimi- Yapı-, İstanbul, İmge Kitabevi, 2021. Koç, Taylan& Gün, Servet: KPSS- A Kamu Yönetimi, Ankara, Pelikan, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
X
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme42080
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(156/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KAMU YÖNETİMİMLY2128110Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Cuma 12:45-13:30

Cuma 13:30-14:15

Cuma 14:30-15:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBir disiplin ve meslek olarak kamu yönetiminin niteliğini, örgütlenmesini ve işleyişini tanımak ve kamu yönetimi anlayışındaki reformları değerlendirmek dersin temel amaçlarıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve Yönetim Kavramının İncelenmesi, Kamu Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı,Kamu Yönetiminde Başlıca Yaklaşımlar ve Kamu Yönetimine Yakın Bilim Dalları ,Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi (Merkezden ve Yerinden Yönetim),Kamu Yönetiminin Yapısı,Bürokrasi,Bürokrasinin Gelişimi ve Sorunları,Yerel Yönetimler,Yerel Yönetim Kuruluşları,Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformlarının Değerlendirilmesi,Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ve Kamu Yönetiminde Etik,İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Hizmetlerine Giriş,Türk Kamu Yönetiminde E- Devlet Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yönetimi olgusunu, kamu yönetiminin amaç ve işlevlerini özetler.10, 16, 23, 5, 9A
1.1. Yönetim kavramıyla ilgili kuramları tartışır. 10, 16, 9A
1.2. Kamu yönetiminin gelişimini özetler. 10, 16, 9A
2. Kamu yönetiminin örgütlenme ilkelerini ve yapısını açıklar.10, 16, 19, 23, 9A
2.1. Siyasi merkezden yönetim ve idari merkezden yönetimi ayırt eder.10, 16, 4, 9A
2.2. Siyasi yerinden yönetim ve idari yerinden yönetim olgusunu ayırt eder.10, 13, 16, 9A
3. Merkezden yönetimin ortaya çıkardığı kurum ve kuruluşları, yerinden yönetimin ortaya çıktığı kurum ve kuruluşları açıklar.10, 16, 9A
3.1. Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri ve yerel yönetim kuruluşlarını özetler.10, 16, 9A
3.2. Merkezden yönetimin başkent ve taşra örgütünün unsurlarını açıklar.10, 16, 9A
4. Kamu yönetiminde yapılan reformları tartışır.10, 16, 19, 9A
4.1. Kamu yönetimi reformlarının nedenlerini açıklar.10, 16, 9A
4.2. Yeni kamu yönetimi ve yönetişim kavramlarını irdeler.10, 16, 9A
4.3. Bürokrasi olgusunu tartışır. 10, 13, 16, 9A
5. Kamu yönetiminin denetimi bağlamında hesap verebilirlik ve etik konusunu değerlendirir.10, 16, 9A
5.1. Hesap verebilirlik türlerini özetler. 10, 16, 9A
5.2. Etikle ilgili yasal çerçeveyi tanır.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve Yönetim Kavramının İncelenmesi
2 Kamu Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı
3Kamu Yönetiminde Başlıca Yaklaşımlar ve Kamu Yönetimine Yakın Bilim Dalları
4Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi (Merkezden ve Yerinden Yönetim)
5Kamu Yönetiminin Yapısı
6Bürokrasi
7Bürokrasinin Gelişimi ve Sorunları
8Yerel Yönetimler
9Yerel Yönetim Kuruluşları
10Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
11 Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformlarının Değerlendirilmesi
12Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ve Kamu Yönetiminde Etik
13İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Hizmetlerine Giriş
14Türk Kamu Yönetiminde E- Devlet Uygulamaları
Kaynak
Eryılmaz, Bilal: Kamu Yönetimi, Kocaeli, Okutman Yayıncılık, 2021.
Balcı, Asım& Nohutçu, Ahmet& Öztürk, Namık Kemal& Coşkun, Bayram: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ankara, Seçkin, 2013. Güler, Birgül Ayman: Türkiye’nin Yönetimi- Yapı-, İstanbul, İmge Kitabevi, 2021. Koç, Taylan& Gün, Servet: KPSS- A Kamu Yönetimi, Ankara, Pelikan, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
X
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:35