Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRKİYE EKONOMİSİMLY1228010Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCumhuriyet döneminden günümüze Türkiye'nin ekonomik gelişimi hakkında bilgi edinmek ve kıyaslama yapmak.Ayrıca yaşanan ekonomik gelişmeleri Dünya ekonomisi ekseninde değerlendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Türkiye Ekonomisine Giriş,Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Yapısı ve Büyük Buhran (1923-1938),Tek Partili Dönemde Türkiye Ekonomisi, Sanayileşme Hamleleri ve Savaş Yılları (1923-1950),Çok Partili Dönemde Türk Ekonomi Politikaları (1950-1960),Türkiye Kalkınma Planı Hareketleri,Türkiye Ekonomisinde İthal İkameci Sanayileşme Dönemi ve Politikaları (1960-1979),Türkiye Ekonomisinin Serbest Piyasa Rejimine Geçmesi ve 24 Ocak Kararları (1980 ve sonrası),1980-1989 arası dönemde Türkiye ekonomisinde yapılan değişiklikler ve etkileri; dış ticaret ve finansal liberalizasyonda kaydedilen gelişmeler ve etkileri,Türkiye Ekonomisinde yaşanan Krizler ve Çözüm Politikaları,1990'lı yıllarda Türk Ekonomisinin Yapısı ve 5 Nisan Kararları,2000'li yıllar Türk Ekonomisinin Yapısı ve Ekonomiye Geçiş Planı,Türkiye'de Merkez Bankasının Yapısı ve Faiz Politikaları,Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu,Güncel Ekonomi Sorunları ve Politik Öneriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türk ekonomisinin yapısını tanıyabilecektir.10, 19, 9A, E
1.1. Türk ekonomisinin yapısı hakkında yorum yapar.
1.2. Türk ekonomisinin tarihsel sürecini bilir.
2. Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarının analizini yapabilecektir. 10, 19, 9A
2.1. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının dönemsel analizini yapar.
2.2. Türkiye ekonomisinin sektörel yapı ve gelişimini araştırır.
3. Türkiye’de güncel iktisadi verilerin ve sorunların incelemesini yapabilecektir.10, 16, 9A
3.1. Türkiye'de iktisadi verilerin değerlendirmesini yapar.
3.2. Türkiye'de iktisadi sorunların çözümü hakkında bilgi edinir.
4. Uluslararası ekonomi kıyaslama yapabilecektir.10, 16, 9A, E
4.1. Amerika, Asya ve Avrupa Ekonomileri hakkında bilgi edinir.
4.2. Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik veriler üzerinden karşılaştırma ve değerlendirme yapar.
5. Uygulanan iktisat politikaları ile ilgili analiz ve yorumlama yetisi kazanabilecektir.10, 9A
5.1. Merkez Bankası ve para politikası değerlendirmesi yapar.
5.2. Maliye politikalarını değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türkiye Ekonomisine Giriş
2Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Yapısı ve Büyük Buhran (1923-1938)
3Tek Partili Dönemde Türkiye Ekonomisi, Sanayileşme Hamleleri ve Savaş Yılları (1923-1950)
4Çok Partili Dönemde Türk Ekonomi Politikaları (1950-1960)
5Türkiye Kalkınma Planı Hareketleri
6Türkiye Ekonomisinde İthal İkameci Sanayileşme Dönemi ve Politikaları (1960-1979)
7Türkiye Ekonomisinin Serbest Piyasa Rejimine Geçmesi ve 24 Ocak Kararları (1980 ve sonrası)
81980-1989 arası dönemde Türkiye ekonomisinde yapılan değişiklikler ve etkileri; dış ticaret ve finansal liberalizasyonda kaydedilen gelişmeler ve etkileri
9Türkiye Ekonomisinde yaşanan Krizler ve Çözüm Politikaları
101990'lı yıllarda Türk Ekonomisinin Yapısı ve 5 Nisan Kararları
112000'li yıllar Türk Ekonomisinin Yapısı ve Ekonomiye Geçiş Planı
12Türkiye'de Merkez Bankasının Yapısı ve Faiz Politikaları
13Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu
14Güncel Ekonomi Sorunları ve Politik Öneriler
Kaynak
Ersin, İ. (2018). Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekononmisi. Ekin Yayınevi,1. Basım, Bursa
Eğilmez, M. (2020). Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitabevi.1. Basım, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(110/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRKİYE EKONOMİSİMLY1228010Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCumhuriyet döneminden günümüze Türkiye'nin ekonomik gelişimi hakkında bilgi edinmek ve kıyaslama yapmak.Ayrıca yaşanan ekonomik gelişmeleri Dünya ekonomisi ekseninde değerlendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Türkiye Ekonomisine Giriş,Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Yapısı ve Büyük Buhran (1923-1938),Tek Partili Dönemde Türkiye Ekonomisi, Sanayileşme Hamleleri ve Savaş Yılları (1923-1950),Çok Partili Dönemde Türk Ekonomi Politikaları (1950-1960),Türkiye Kalkınma Planı Hareketleri,Türkiye Ekonomisinde İthal İkameci Sanayileşme Dönemi ve Politikaları (1960-1979),Türkiye Ekonomisinin Serbest Piyasa Rejimine Geçmesi ve 24 Ocak Kararları (1980 ve sonrası),1980-1989 arası dönemde Türkiye ekonomisinde yapılan değişiklikler ve etkileri; dış ticaret ve finansal liberalizasyonda kaydedilen gelişmeler ve etkileri,Türkiye Ekonomisinde yaşanan Krizler ve Çözüm Politikaları,1990'lı yıllarda Türk Ekonomisinin Yapısı ve 5 Nisan Kararları,2000'li yıllar Türk Ekonomisinin Yapısı ve Ekonomiye Geçiş Planı,Türkiye'de Merkez Bankasının Yapısı ve Faiz Politikaları,Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu,Güncel Ekonomi Sorunları ve Politik Öneriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türk ekonomisinin yapısını tanıyabilecektir.10, 19, 9A, E
1.1. Türk ekonomisinin yapısı hakkında yorum yapar.
1.2. Türk ekonomisinin tarihsel sürecini bilir.
2. Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarının analizini yapabilecektir. 10, 19, 9A
2.1. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının dönemsel analizini yapar.
2.2. Türkiye ekonomisinin sektörel yapı ve gelişimini araştırır.
3. Türkiye’de güncel iktisadi verilerin ve sorunların incelemesini yapabilecektir.10, 16, 9A
3.1. Türkiye'de iktisadi verilerin değerlendirmesini yapar.
3.2. Türkiye'de iktisadi sorunların çözümü hakkında bilgi edinir.
4. Uluslararası ekonomi kıyaslama yapabilecektir.10, 16, 9A, E
4.1. Amerika, Asya ve Avrupa Ekonomileri hakkında bilgi edinir.
4.2. Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik veriler üzerinden karşılaştırma ve değerlendirme yapar.
5. Uygulanan iktisat politikaları ile ilgili analiz ve yorumlama yetisi kazanabilecektir.10, 9A
5.1. Merkez Bankası ve para politikası değerlendirmesi yapar.
5.2. Maliye politikalarını değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türkiye Ekonomisine Giriş
2Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisinin Yapısı ve Büyük Buhran (1923-1938)
3Tek Partili Dönemde Türkiye Ekonomisi, Sanayileşme Hamleleri ve Savaş Yılları (1923-1950)
4Çok Partili Dönemde Türk Ekonomi Politikaları (1950-1960)
5Türkiye Kalkınma Planı Hareketleri
6Türkiye Ekonomisinde İthal İkameci Sanayileşme Dönemi ve Politikaları (1960-1979)
7Türkiye Ekonomisinin Serbest Piyasa Rejimine Geçmesi ve 24 Ocak Kararları (1980 ve sonrası)
81980-1989 arası dönemde Türkiye ekonomisinde yapılan değişiklikler ve etkileri; dış ticaret ve finansal liberalizasyonda kaydedilen gelişmeler ve etkileri
9Türkiye Ekonomisinde yaşanan Krizler ve Çözüm Politikaları
101990'lı yıllarda Türk Ekonomisinin Yapısı ve 5 Nisan Kararları
112000'li yıllar Türk Ekonomisinin Yapısı ve Ekonomiye Geçiş Planı
12Türkiye'de Merkez Bankasının Yapısı ve Faiz Politikaları
13Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu
14Güncel Ekonomi Sorunları ve Politik Öneriler
Kaynak
Ersin, İ. (2018). Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekononmisi. Ekin Yayınevi,1. Basım, Bursa
Eğilmez, M. (2020). Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitabevi.1. Basım, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:35