Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALİYE POLİTİKASI3+033
Ders Programı Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDevletin ekonomik ve sosyal amaçları gerçeklestirmek için kamu maliyesi araçlarını kullanarak ekonomiye müdahale etmesi anlamına gelen ve her zamanda olduğu gibi günümüzde de önemini koruyan maliye politikası uygulamalarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1 Maliye Politikasının Tanımı, Amaçları, Araçları ve Sınırları,2 Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar,3 Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Çarpan Analizi,4 Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği,5 Bütçe Politikası, Bütçe Açıklarının Ekonomik Etkileri Ve Türkiye Uygulaması,6 Enflasyon ve Maliye Politikası,7 Durgunluk ve Maliye Politikası,8 Stagflasyon ve Maliye Politikası,9 Gelir Dağilimi Ve Maliye Politikasi,10 Bütçe Açığı Sorunu ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikası,11 Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Öncesi Dönem,12 Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Sonrası Dönem,13 Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası,14 Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Sorunu ve Uygulanan Mali Politikalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Maliye politikasının amaç, araç ve sınırları ile ilgili kuramsal bilgileri kavrayabilme1, 10, 12, 15, 17, 2, 3A, C, E
2 Maliye politikasının etkinliğine ilişkin kuramsal tartışmaları anlayabilme1, 10, 12, 14, 2A, C, E
3 Maliye politikasının para politikasıyla ilişkisini analiz edebilme1, 10, 12, 18, 2, 3A, F
4 Enflasyon, durgunluk ve stagflasyona karşı uygulanacak maliye politikalarını analiz edebilme1, 10, 17, 2, 3, 9A, F
5 Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye?de istikrara yönelik uygulanan maliye politikalarını açıklayabilme ve yorumlayabilme1, 10, 12, 15, 17, 2, 3A, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11 Maliye Politikasının Tanımı, Amaçları, Araçları ve Sınırları
22 Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
33 Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Çarpan Analizi
44 Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği
55 Bütçe Politikası, Bütçe Açıklarının Ekonomik Etkileri Ve Türkiye Uygulaması
66 Enflasyon ve Maliye Politikası
77 Durgunluk ve Maliye Politikası
88 Stagflasyon ve Maliye Politikası
99 Gelir Dağilimi Ve Maliye Politikasi
1010 Bütçe Açığı Sorunu ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikası
1111 Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Öncesi Dönem
1212 Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Sonrası Dönem
1313 Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası
1414 Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Sorunu ve Uygulanan Mali Politikalar
Kaynak
Mustafa Sakal - Asuman Altay, Maliye Politikası Türkçe Nazım ÖZTÜRK, Maliye Politikası,Ekin Yayınevi Türkçe Ahmet Ulusoy,Maliye Poltikası,Umuttepe yayınevi Türkçe

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
0
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
0
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
0
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
0
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
0
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
0
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
0
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
0
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
0
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu