Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALİYE POLİTİKASI-Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDevletin ekonomik ve sosyal amaçları gerçeklestirmek için kamu maliyesi araçlarını kullanarak ekonomiye müdahale etmesi anlamına gelen ve her zamanda olduğu gibi günümüzde de önemini koruyan maliye politikası uygulamalarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Maliye Politikasının Tanımı, Amaçları, Araçları ve Sınırları,Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar,Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Çarpan Analizi,Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği,Bütçe Politikası, Bütçe Açıklarının Ekonomik Etkileri Ve Türkiye Uygulaması,Enflasyon ve Maliye Politikası,Durgunluk ve Maliye Politikası,Stagflasyon ve Maliye Politikası,Gelir Dağilimi Ve Maliye Politikasi,Bütçe Açığı Sorunu ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikası,Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Öncesi Dönem,Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Sonrası Dönem,Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası,Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Sorunu ve Uygulanan Mali Politikalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Maliye politikasının amaç, araç ve sınırları ile ilgili kuramsal bilgileri tanımlar.10, 12, 16, 9A, E
2. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin kuramsal tartışmaları değerlendirir.14, 16, 19, 9A, E
3. Maliye politikasının para politikasıyla ilişkisini analiz eder.10, 16, 19, 9A
4. Maliye politikalarına ilişkin iktisadi teoriler hakkında karşılaştırma yapar.10, 16, 9A
5. Mali iktisat bağlamında genel teorik çerçeveyi tanır.10, 12, 13, 16, 19, 9A, E
6. Kamu harcamalarının etkinliğini değerlendirir.10, 16, 9A
7. Vergilerin ekonomik etkilerini değerlendirir.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Maliye Politikasının Tanımı, Amaçları, Araçları ve Sınırları
2Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
3Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Çarpan Analizi
4Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği
5Bütçe Politikası, Bütçe Açıklarının Ekonomik Etkileri Ve Türkiye Uygulaması
6Enflasyon ve Maliye Politikası
7Durgunluk ve Maliye Politikası
8Stagflasyon ve Maliye Politikası
9Gelir Dağilimi Ve Maliye Politikasi
10Bütçe Açığı Sorunu ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikası
11Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Öncesi Dönem
12Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Sonrası Dönem
13Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası
14Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Sorunu ve Uygulanan Mali Politikalar
Kaynak
Prof. Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teori ve Uygulama, Turhan Kitabevi, 11. Baskı, 2021,
Prof. Dr. Coşkun Karaca, Maliye Politikası, Ekin Basım Yayın, 1. Baskı, Bursa, 2023

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MALİYE POLİTİKASI-Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDevletin ekonomik ve sosyal amaçları gerçeklestirmek için kamu maliyesi araçlarını kullanarak ekonomiye müdahale etmesi anlamına gelen ve her zamanda olduğu gibi günümüzde de önemini koruyan maliye politikası uygulamalarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Maliye Politikasının Tanımı, Amaçları, Araçları ve Sınırları,Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar,Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Çarpan Analizi,Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği,Bütçe Politikası, Bütçe Açıklarının Ekonomik Etkileri Ve Türkiye Uygulaması,Enflasyon ve Maliye Politikası,Durgunluk ve Maliye Politikası,Stagflasyon ve Maliye Politikası,Gelir Dağilimi Ve Maliye Politikasi,Bütçe Açığı Sorunu ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikası,Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Öncesi Dönem,Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Sonrası Dönem,Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası,Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Sorunu ve Uygulanan Mali Politikalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Maliye politikasının amaç, araç ve sınırları ile ilgili kuramsal bilgileri tanımlar.10, 12, 16, 9A, E
2. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin kuramsal tartışmaları değerlendirir.14, 16, 19, 9A, E
3. Maliye politikasının para politikasıyla ilişkisini analiz eder.10, 16, 19, 9A
4. Maliye politikalarına ilişkin iktisadi teoriler hakkında karşılaştırma yapar.10, 16, 9A
5. Mali iktisat bağlamında genel teorik çerçeveyi tanır.10, 12, 13, 16, 19, 9A, E
6. Kamu harcamalarının etkinliğini değerlendirir.10, 16, 9A
7. Vergilerin ekonomik etkilerini değerlendirir.10, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Maliye Politikasının Tanımı, Amaçları, Araçları ve Sınırları
2Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar
3Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Çarpan Analizi
4Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği
5Bütçe Politikası, Bütçe Açıklarının Ekonomik Etkileri Ve Türkiye Uygulaması
6Enflasyon ve Maliye Politikası
7Durgunluk ve Maliye Politikası
8Stagflasyon ve Maliye Politikası
9Gelir Dağilimi Ve Maliye Politikasi
10Bütçe Açığı Sorunu ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrara Yönelik Maliye Politikası
11Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Öncesi Dönem
12Türkiye'nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Sonrası Dönem
13Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası
14Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma Sorunu ve Uygulanan Mali Politikalar
Kaynak
Prof. Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teori ve Uygulama, Turhan Kitabevi, 11. Baskı, 2021,
Prof. Dr. Coşkun Karaca, Maliye Politikası, Ekin Basım Yayın, 1. Baskı, Bursa, 2023

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:35