Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
E-TİCARET 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı E-Ticaret dersi, öğrencilere internet üzerinden güvenli ve etkin bir şekilde ticaret yapma bilincini ve bu bilinç çerçevesinde e-ticaretin işletme ve bireylere sağlayacağı rekabet avantajını edindirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders; E-ticaret'in tanımı ve kapsamı,E-ticaret'in kategorileri (B2B, B2C, B2G, G2C) ve örnek uygulamalar,E-ticaret için alet çantası modülü ,E-ticarette güvenlik ve ödeme(SET,SSL, açık şifreleme, digital imza) ,E-ticarette web sitesi özellikleri ve hizmet kalitesi,E-ticarette karşılaşılan problemler ve alternatif çözüm yolları,E-dönüşüm stratejileri ve SWOT analizi,E-dönüşümün iş hayatına yansımaları (İKY+MİY),E-dönüşümün iş hayatına yansımaları (Lojistik ve Tedarik Zinciri),E-ticaret sürecinde pazarlama,E-ticarette veri yönetimi,E-ticaretin üretim yönetimine etkileri / Kurumsal kaynak planlama,E-ticaretin sosyal yaşantıya etkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kamu ve reel sektörde elektronik ticaret uygulamalarını kullanır. 1, 12, 3 A, B
2. E-Ticarette yaşanan güvenlik sorunlarını algılar. Bu sorunlara analitik düşünerek çözümler üretir. 1, 10, 2 A, B
3. E-Ticarette kullanılan bilgi sistemlerinin temel fonksiyonlarını tanımlar. 3.1. Bilgi sistemleri arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri açıklar. 1, 12, 18 A, B
4. E-Ticaret alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. 12, 4 A, B
5. Kendi sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme gereksinimlerini belirler. 1, 12 A, B
6. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1, 10, 12, 17, 18 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 E-ticaret'in tanımı ve kapsamı
2 E-ticaret'in kategorileri (B2B, B2C, B2G, G2C) ve örnek uygulamalar
3 E-ticaret için alet çantası modülü
4 E-ticarette güvenlik ve ödeme(SET,SSL, açık şifreleme, digital imza)
5 E-ticarette web sitesi özellikleri ve hizmet kalitesi
6 E-ticarette karşılaşılan problemler ve alternatif çözüm yolları
7 E-dönüşüm stratejileri ve SWOT analizi
8 E-dönüşümün iş hayatına yansımaları (İKY+MİY)
9 E-dönüşümün iş hayatına yansımaları (Lojistik ve Tedarik Zinciri)
10 E-ticaret sürecinde pazarlama
11 E-ticarette veri yönetimi
12 E-ticaretin üretim yönetimine etkileri / Kurumsal kaynak planlama
13 E-ticaretin sosyal yaşantıya etkileri
Kaynaklar
(Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu) E-Ticaret. Şule Özmen. İstabul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 5.baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
X
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
X
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
X
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
X
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 9 27
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu