Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İHRACAT TEŞVİKLERİ 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Masoud SHEIKHI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İhracatta devlet destek programlarının tanıtılması
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, genel olarak dış ticarette teşvik uygulamaları,İşletmelerde üretim alt yapısını geliştirmek ve ürün kalitesini yükseltmeyi hedefleyen destekler,Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Tasarım Desteği ve İstihdam Yardımı,Firmaları ihracata yönlendirmeyi ve dış pazarları tanımalarını sağlamayı hedefleyen destekler,Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuarlar ve Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi,Pazar Araştırması, Pazara Giriş ve Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi,Doğrudan pazarlama ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesini hedefleyen destekler,Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteklenmesi ve Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması,,Döviz Kazandırıcı Hizmetler,Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleri,İhracatın Finansmanı İçin Uygun Krediler Sağlanması,Tarımsal Ürünlerde Destekler,Yatırım Teşvikleri,Güncel örnekler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İhracatta devlet teşviklerini amaçları hakkında bilgi sahibi olur 1, 12
2.Günümüzde uygulanan ihracat teşviklerini yönetime önerir. 1, 18, 4
3.İhraç ürünlerine ucuz girdi sağlanmasına yönelik araçları uygular. 1, 18, 4
4.ihracatın finansmanına uygun desteklerden faydalanabilir. 1, 12
5.Yatırım desteklerini değerlendirir. 1, 15
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, genel olarak dış ticarette teşvik uygulamaları
2 İşletmelerde üretim alt yapısını geliştirmek ve ürün kalitesini yükseltmeyi hedefleyen destekler
3 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Tasarım Desteği ve İstihdam Yardımı
4 Firmaları ihracata yönlendirmeyi ve dış pazarları tanımalarını sağlamayı hedefleyen destekler
5 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuarlar ve Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
6 Pazar Araştırması, Pazara Giriş ve Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
7 Doğrudan pazarlama ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesini hedefleyen destekler,Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteklenmesi ve Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması,
8 Döviz Kazandırıcı Hizmetler
9 Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleri
10 İhracatın Finansmanı İçin Uygun Krediler Sağlanması
11 Tarımsal Ürünlerde Destekler
12 Yatırım Teşvikleri
13 Güncel örnekler
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Ders notları
T.C. Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri, www. eximbank.gov.tr sitesi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
X
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 10 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 8 32
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu