Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI TİCARET TEO. VE POLİTİKASI 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ethem ARSLAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ethem ARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası Ticaret Analizleri Uluslararası Ticaret Teorisi (International Trade Theory) ve Uluslararası Ticaret Politikası (International Trade Policy) olmak üzere, birbirini tamamlayan iki alt gruba ayrılmaktadır. Mal akımları uluslararası ekonomik ilişkilerde daima en eski ve en ağırlıklı yeri tutmuştur. Ancak teknolojinin ulaştığı boyutlar ve dünya hizmet ticaretindeki hızlı artışlar son yıllarda dikkatlerin daha yoğun biçimde hizmetler alanına yöneltilmesine neden olmuştur.
Dersin İçeriği Bu ders; Küreselleşme, uluslararası ticaret ve uluslararası faktör hareketliliği,Merkantalizm ve mutlak üstünlük,Karşılaştırmalı üstünlük,Standart teori,Arz ve talep modelleri, teklif eğrileri,Heckscher-Ohlin Teorisi,Ölçek ekonomileri, eksik rekabet, taşıma maliyetleri ve uluslararası ticaret,Teknolojik farklılıklar, çevre standartları ve uluslararası ticaret,Üretim faktörlerinin büyümesi ve teknik ilerleme,Büyüme ve uluslararası ticaret,Gümrük tarifleri,Tarife dışı engeller,İktisadi bütünleşme aşamaları,Final SInavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası ticaret teorilerinin nasıl geliştiğini tanımlar. 1, 2, 3 A, C
Farklı ticaret politikalarının ulusal ekonomiler ve uluslararası ticaret üzerindeki etkisini inceler. 1, 2, 3 A, C
Farklı şartlar altında uluslararası ticaretin nasıl şekilleneceğini öngörür. 1, 2, 3 A, C
Farklı seviyelerdeki iktisadi bütünleşmenin etkilerini inceler. 1, 19, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Küreselleşme, uluslararası ticaret ve uluslararası faktör hareketliliği
2 Merkantalizm ve mutlak üstünlük
3 Karşılaştırmalı üstünlük
4 Standart teori
5 Arz ve talep modelleri, teklif eğrileri
6 Heckscher-Ohlin Teorisi
7 Ölçek ekonomileri, eksik rekabet, taşıma maliyetleri ve uluslararası ticaret
8 Teknolojik farklılıklar, çevre standartları ve uluslararası ticaret
9 Üretim faktörlerinin büyümesi ve teknik ilerleme
10 Büyüme ve uluslararası ticaret
11 Gümrük tarifleri
12 Tarife dışı engeller
13 İktisadi bütünleşme aşamaları
14 Final SInavı
Kaynaklar
Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Güzem Can Yayınları, 21. baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
X
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
X
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
X
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
X
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 3 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 3 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu