Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LOJİSTİK VE PERAKENDE YÖNETİMİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan KURTMAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan KURTMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel lojistik ve perakendecilik faaliyetlerini kavrama, tedarik zinciri yönetimi ve perakendecilik konularındaki temel becerilerin kazanılması, tüketici davranışları ve satınalma kararlarını etkileyen iç ve dış etkenlerin algılanması
Dersin İçeriği Bu ders; Lojistik kavramı,Lojistik olgusunu etkileyen unsurlar.,Lojistik fonksiyonlar ve dinamikler, Beer Game (MIT tarafından tedarik ve lojistik süreçlerinin kavranması için hazırlanmış eğitici bir oyun),Lojistikte dış kaynak kullanımı,Lojistikte temel maliyet kalemleri,Depolama ve lokasyon seçimi,Depolama ve lokasyon seçimi,Perakendeciliğe Giriş,Perakendeci Çeşitleri,Çok Kanallı Perakendecilik,Tüketici Satınalma Davranışı ve Perakendecilik,Perakendecilikte Stratejik Pazarlama Planlaması,Perakendecilikte Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Lojistik ve perakende yönetimine ait temel kavramları açıklayacaktır 1, 2, 3 A
2. Lojistik ve perakende sektörlerindeki aktörleri tanıyacaktır 1, 2, 3 A
3. Perakende lojistiğinin tedarik zinciri içerisindeki yerini kavrayacaktır 1, 2, 3 A
4. Perakendecilikte depolama ve lokasyon seçiminin önemini açıklayacaktır 2, 3 A
5. Lojistik ve perakendecilik faaliyetleri arasında bağlantı kuracaktır 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Lojistik kavramı
2 Lojistik olgusunu etkileyen unsurlar.
3 Lojistik fonksiyonlar ve dinamikler
4 Beer Game (MIT tarafından tedarik ve lojistik süreçlerinin kavranması için hazırlanmış eğitici bir oyun)
5 Lojistikte dış kaynak kullanımı
6 Lojistikte temel maliyet kalemleri
7 Depolama ve lokasyon seçimi
8 Depolama ve lokasyon seçimi
9 Perakendeciliğe Giriş
10 Perakendeci Çeşitleri
11 Çok Kanallı Perakendecilik
12 Tüketici Satınalma Davranışı ve Perakendecilik
13 Perakendecilikte Stratejik Pazarlama Planlaması
14 Perakendecilikte Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Kaynaklar
Öğretim Görevlisi Ders Notları
Fernie, J. and Sparks, L. (2009). Logistics and Retail Management: Emerging issues and new challenges in the retail supply chain.(3rd.ed.). Murat Erdal, Metin Çancı,Lojistik Yönetimi, 3. Baskı, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.
X
0
Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
0
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
X
0
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
X
0
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
X
0
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
X
0
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
0
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.
0
Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 2 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 127
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu