Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ HAYATINA GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş ortamındaki ilişkileri, iş yapma kültürünü ve iş süreçlerini tanıyarak, iletişim becerisi, kariyer planlama gibi beceriler için yetkinlik kazanmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Mezuniyet Sonrası Profesyonel İş Hayatına Geçiş, İş Hayatına Adaptasyon ,Kariyer Planlama, CV Hazırlama Teknikleri ,Mülakat Teknikleri, Beden Dili ,Çalışma yaşamındaki güncel sorunlar ,Teknolojik gelişmelerin oluşturduğu yeni yönetim yapısı ,İş monotonluğu ,Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları ,Liderlik Yetkinlikleri ,Profesyonel İş Hayatında Kişisel İmaj ve Kişisel Gelişim ,Kadın çalışanlara yönelik cam tavan uygulaması ,İş tatmini ve iş tatminsizliğinin sonuçları ,Aşırı iş yükü, yorgunluk ve iş kazalarına etkisi ,Psikolojik sözleşme ,Yabancılaşma ve mesleki tükenmişlik ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çalışma hayatı ile ilgili temel kavramları açıklar. 1, 19, 3 A
1.1. Etkili İletişim ve Nezaket Kurallarını uygulayabilecektir. 1, 2, 3, 7 A
1.2. Türkiye’de çalışma hayatı ile ilgili değişimleri açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2. Çalışma yaşamının temel aktörlerini kavrar. 1, 19, 3 A
2.1. Teknolojik gelişmelerin oluşturduğu yeni yönetim yapısını açıklar. 1, 2, 3 A
2.2. Kariyer Planlama, CV Hazırlama Tekniklerini kavrar. 1, 10, 2, 3 A
3. Profesyonel iş hayatında gelişim adımlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 8 A
3.1 Liderlik Yetkinliklerini uygulayabilecektir 1, 8 A
3.2. Beden Dilini kavrar. 1, 2, 3 A
4. Mobbing’i kavrar. 1, 2, 3 A
4.1. İş tatminsizliğinin sonuçlarını açıklar. 1, 2, 3 A
4.2. Kadın çalışanlara yönelik cam tavan uygulamasını tanımlar. 1, 2, 3 A
5. Çalışma yaşamındaki son gelişmeleri ve sorunları açıklar. 1, 3, 8 A
5.1. Yabancılaşma ve mesleki tükenmişliği tanımlar. 1, 2, 7 A
5.2. Aşırı iş yükünün sonuçlarını açıklar. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mezuniyet Sonrası Profesyonel İş Hayatına Geçiş, İş Hayatına Adaptasyon
2 Kariyer Planlama, CV Hazırlama Teknikleri
3 Mülakat Teknikleri, Beden Dili
4 Çalışma yaşamındaki güncel sorunlar
5 Teknolojik gelişmelerin oluşturduğu yeni yönetim yapısı
6 İş monotonluğu
7 Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları
8 Liderlik Yetkinlikleri
9 Profesyonel İş Hayatında Kişisel İmaj ve Kişisel Gelişim
10 Kadın çalışanlara yönelik cam tavan uygulaması
11 İş tatmini ve iş tatminsizliğinin sonuçları
12 Aşırı iş yükü, yorgunluk ve iş kazalarına etkisi
13 Psikolojik sözleşme
14 Yabancılaşma ve mesleki tükenmişlik
Kaynaklar
- KESER Aşkın, Çalışma Psikolojisi, Ekin Yayınları, Bursa, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 1 7
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu