Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İKTİSADA GİRİŞ I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iktisat biliminin dayandığı temel ilkeleri ve bu ilkeler ışığında birey ve kurumların davranış ve karar alma süreçlerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İktisada Giriş,Arz ve Talep,Esneklik ve Tüketici-Üretici Artığı,Vergi Ekonomisi,Uluslararası Ticaret,Tüketici Tercihi,Üretici Tercihi,Tam Rekabet Piyasası,Monopol Piyasası,Oligopol Piyasası ve Monopolcü Rekabet Piyasası,Dışsallıklar ve Piyasa Başarısızlıkları,Devletin Ekonomideki Rolü ve Kamusal Mallar,Faktör Piyasaları,Gelir Dağılımı ve Yoksulluk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İktisat biliminin dayandığı temel ilkeleri anlatabilir. 1, 2, 3 A
1.1. Temel kavramları tanımlar. 1, 2 A
1.2. Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir. 1, 2, 3
2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklar. 1, 2, 3 A
2.1. Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler. 1, 2, 3
2.2. Kamu politikaların etkilerini değerlendirir. 1, 10, 2, 3
3. Tüketici ve firma davranışlarını çözümler. 1, 2, 3 A
3.1. Fayda kavramını çözümler. 1, 10, 2, 3
3.2. Bütçe kısıtların etkisini çözümler. 1, 2, 3 A
3.3. Üretim maliyetleri ve karı hesaplar. 1, 2 A
4. Piyasaları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
4.1. Piyasa türlerini tanımlar. 1, 2 A
4.2. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder. 1, 2, 3 A
4.3. Piyasaları karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A
5. Genel değerlendirme ve örnekler sunabilir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İktisada Giriş
2 Arz ve Talep
3 Esneklik ve Tüketici-Üretici Artığı
4 Vergi Ekonomisi
5 Uluslararası Ticaret
6 Tüketici Tercihi
7 Üretici Tercihi
8 Tam Rekabet Piyasası
9 Monopol Piyasası
10 Oligopol Piyasası ve Monopolcü Rekabet Piyasası
11 Dışsallıklar ve Piyasa Başarısızlıkları
12 Devletin Ekonomideki Rolü ve Kamusal Mallar
13 Faktör Piyasaları
14 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Kaynaklar
Genel Ekonomi, Prof. Dr. Osman Orhan, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Umuttepe yayınları, 7. baskı, Kocaeli, 2013.
Sharon M. Oster vd, Ekonominin İlkeleri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Yayıncılık, Bursa, 2014,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
0
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
0
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
0
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
0
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
0
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
0
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
0
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
0
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
0
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
0
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 12 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 12 1 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 12 1 12
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 119
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu