Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ ISKİ2142070Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Uygar ÜSTÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Uygar ÜSTÜN
Dersin YardımcılarıYOK
Dersin AmacıSağlık Kurumlarının yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak, sağlık kurumlarının yönetimindeki değişim ve belirsizliklerle baş edebilmek için geliştirilecek stratejilerin nasıl belirlendiğini değerlendirmek, Sağlık Kurumların performansının yönetilmesi gibi uygulamaları sorgulamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık Kavramı,2. Hizmet Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri,3. Türk Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı,4. Sağlık Hizmetleri Finansmanı,5. Sağlık Kurumları Yönetiminde temel Kavramlar,6. Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi,7. Örgüt teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi,8. Sağlık Ve Değişen Çevresi,9.Sağlık ve Değişen Çevresi,10. Sağlık Teşkilatındaki Değişim ,11.Hastane Yönetimi, Yönetici ve Türkiye'deki Uygulama,12.Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemi,13. Sağlık kurumunda kalite Yönetimi,14.Genel tekrar-vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci,16, 9A
1.Sağlık Kurumları kavramını ve sağlık kurumları yönetiminin belirleyicilerini tanımlayabilecektir.16, 9A
1.1.Türkiye'deki sağlık kurumları örgütlenmesini analiz eder16, 9A
1.2.Sağlık sistemi içinde sağlık kurumlarının konumunu bilir16, 9A
2.Sağlık kurumlarını tanımlayabilecek ve sınıflandırılmasını ayırt edebilecektir.16, 9A
2.2.Tarihsel süreçte sağlık kurumları organizasyonlarının gelişimini ve sağlık piyasasında hastane rekabetini bilir16, 9A
3.Sağlık kurumları organizasyonunun fonksiyonel birimlerini listeleyecek ve işlevlerini bilecektir.16, 9A
3.1.Bir sağlık kurumundaki temel yönetsel süreçleri, organizasyonu analiz eder,16, 9A
3.2.Sağlık kurumundaki insan kaynakları süreçlerinin önemini bilir,16, 9A
3.3.Sağlık kurumundaki kalite yönetim süreçlerinin önemini açıklar,16, 9A
3.4.Sağlık kurumundaki teşhis ve tedavi süreçlerini analiz eder,16, 9A
3.5.Sağlık kurumundaki tıbbi destek hizmetleri süreçlerini bilir,16, 9A
3.6.Sağlık kurumundaki kurumsal ilişki yönetiminin önemi hakkında bilgi sahibi olur,16, 9A
2.1. Sağlık kurumlarının hangi kriterlere göre sınıflandırıldığını analiz eder16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık KavramıDers notlarının okunması
22. Hizmet Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleriders notlarının okunması
33. Türk Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programıders notlarının okunması
44. Sağlık Hizmetleri Finansmanıders notlarının okunması
55. Sağlık Kurumları Yönetiminde temel Kavramlarders notlarının okunması
66. Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimiders notlarının okunması
77. Örgüt teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimiders notlarının okunması
88. Sağlık Ve Değişen Çevresiders notlarının okunması
99.Sağlık ve Değişen Çevresiders notlarının okunması
1010. Sağlık Teşkilatındaki Değişim ders notlarının okunması
1111.Hastane Yönetimi, Yönetici ve Türkiye'deki Uygulamaders notlarının okunması
1212.Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemiders notlarının okunması
1313. Sağlık kurumunda kalite Yönetimiders notlarının okunması
1414.Genel tekrar-vaka çalışmasıders notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Şahin Kavuncubaşı ve Selami Yıldırım, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi,2022. Ali Coşkun ve Ahmet Akın, Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi,2009. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Sağlık Yönetimi,2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur, sağlık hizmet sunucularının performansını planlar, organize eder ve yönlendirir.
X
3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme5210
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14114
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı13737
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ ISKİ2142070Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Uygar ÜSTÜN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Uygar ÜSTÜN
Dersin YardımcılarıYOK
Dersin AmacıSağlık Kurumlarının yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak, sağlık kurumlarının yönetimindeki değişim ve belirsizliklerle baş edebilmek için geliştirilecek stratejilerin nasıl belirlendiğini değerlendirmek, Sağlık Kurumların performansının yönetilmesi gibi uygulamaları sorgulamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sağlık Kavramı,2. Hizmet Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri,3. Türk Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı,4. Sağlık Hizmetleri Finansmanı,5. Sağlık Kurumları Yönetiminde temel Kavramlar,6. Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi,7. Örgüt teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi,8. Sağlık Ve Değişen Çevresi,9.Sağlık ve Değişen Çevresi,10. Sağlık Teşkilatındaki Değişim ,11.Hastane Yönetimi, Yönetici ve Türkiye'deki Uygulama,12.Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemi,13. Sağlık kurumunda kalite Yönetimi,14.Genel tekrar-vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci,16, 9A
1.Sağlık Kurumları kavramını ve sağlık kurumları yönetiminin belirleyicilerini tanımlayabilecektir.16, 9A
1.1.Türkiye'deki sağlık kurumları örgütlenmesini analiz eder16, 9A
1.2.Sağlık sistemi içinde sağlık kurumlarının konumunu bilir16, 9A
2.Sağlık kurumlarını tanımlayabilecek ve sınıflandırılmasını ayırt edebilecektir.16, 9A
2.2.Tarihsel süreçte sağlık kurumları organizasyonlarının gelişimini ve sağlık piyasasında hastane rekabetini bilir16, 9A
3.Sağlık kurumları organizasyonunun fonksiyonel birimlerini listeleyecek ve işlevlerini bilecektir.16, 9A
3.1.Bir sağlık kurumundaki temel yönetsel süreçleri, organizasyonu analiz eder,16, 9A
3.2.Sağlık kurumundaki insan kaynakları süreçlerinin önemini bilir,16, 9A
3.3.Sağlık kurumundaki kalite yönetim süreçlerinin önemini açıklar,16, 9A
3.4.Sağlık kurumundaki teşhis ve tedavi süreçlerini analiz eder,16, 9A
3.5.Sağlık kurumundaki tıbbi destek hizmetleri süreçlerini bilir,16, 9A
3.6.Sağlık kurumundaki kurumsal ilişki yönetiminin önemi hakkında bilgi sahibi olur,16, 9A
2.1. Sağlık kurumlarının hangi kriterlere göre sınıflandırıldığını analiz eder16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sağlık KavramıDers notlarının okunması
22. Hizmet Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleriders notlarının okunması
33. Türk Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programıders notlarının okunması
44. Sağlık Hizmetleri Finansmanıders notlarının okunması
55. Sağlık Kurumları Yönetiminde temel Kavramlarders notlarının okunması
66. Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimiders notlarının okunması
77. Örgüt teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimiders notlarının okunması
88. Sağlık Ve Değişen Çevresiders notlarının okunması
99.Sağlık ve Değişen Çevresiders notlarının okunması
1010. Sağlık Teşkilatındaki Değişim ders notlarının okunması
1111.Hastane Yönetimi, Yönetici ve Türkiye'deki Uygulamaders notlarının okunması
1212.Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemiders notlarının okunması
1313. Sağlık kurumunda kalite Yönetimiders notlarının okunması
1414.Genel tekrar-vaka çalışmasıders notlarının okunması
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Şahin Kavuncubaşı ve Selami Yıldırım, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi,2022. Ali Coşkun ve Ahmet Akın, Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi,2009. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Sağlık Yönetimi,2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur, sağlık hizmet sunucularının performansını planlar, organize eder ve yönlendirir.
X
3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:08Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:11