Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞSKİ1126440Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İlknur FİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletme kavramını ve çevresini öğretmek, işletmeyi organize edip nasıl yönetileceğini belirlemek, küresel ekonomide işletmelerin önemini vurgulamak ve işletmeler için önemli iç ve dış etkenlerin incelenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletme Biliminin Tarihi Gelişimi,İşletme İle İlgili Temel Kavramlar,İşletme Türleri,İşletmenin Kuruluş Analizi Ve Planlama Çalışmaları,Yönetim Biliminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, yönetim süreci ve yönetim fonksiyonları,İşletmelerde Üretim Yönetimi,İşletmelerde Pazarlama Yönetimi,İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi,İşletmelerde Muhasebe Yönetimi,İşletmelerde Finans Yönetimi,İşletme Çevresi, Büyüme Güdüleri ve Çevresel Faktörlerin Yönetilmesi,İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik,Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel İşletme Fonksiyonlarını tanımlar.16, 9A
Yönetimin temel ilkelerini uygular.16, 9A
İnsan kaynakları fonksiyonunu tanımlar.16, 9A
Üretim ve tedarik süreçlerini tanır.16, 9A
Finans ve muhasebe fonksiyonlarını listeler.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşletme Biliminin Tarihi GelişimiDers notunun okunması
2İşletme İle İlgili Temel KavramlarDers notunun okunması
3İşletme TürleriDers notunun okunması
4İşletmenin Kuruluş Analizi Ve Planlama ÇalışmalarıDers notunun okunması
5Yönetim Biliminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, yönetim süreci ve yönetim fonksiyonlarıDers notunun okunması
6İşletmelerde Üretim YönetimiDers notunun okunması
7İşletmelerde Pazarlama YönetimiDers notunun okunması
8İşletmelerde İnsan Kaynakları YönetimiDers notunun okunması
9İşletmelerde Muhasebe YönetimiDers notunun okunması
10İşletmelerde Finans YönetimiDers notunun okunması
11İşletme Çevresi, Büyüme Güdüleri ve Çevresel Faktörlerin YönetilmesiDers notunun okunması
12İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve SürdürülebilirlikDers notunun okunması
13Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni GelişmelerDers notunun okunması
14Genel TekrarDers notunun okunması
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point
İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 2018. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, İşletme Bilimlerine Giriş, Eğitim Kitabevi, 2022.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur, sağlık hizmet sunucularının performansını planlar, organize eder ve yönlendirir.
X
3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
4
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı12424
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)82
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(82/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞSKİ1126440Güz Dönemi2+023
Ders Programı

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İlknur FİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşletme kavramını ve çevresini öğretmek, işletmeyi organize edip nasıl yönetileceğini belirlemek, küresel ekonomide işletmelerin önemini vurgulamak ve işletmeler için önemli iç ve dış etkenlerin incelenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşletme Biliminin Tarihi Gelişimi,İşletme İle İlgili Temel Kavramlar,İşletme Türleri,İşletmenin Kuruluş Analizi Ve Planlama Çalışmaları,Yönetim Biliminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, yönetim süreci ve yönetim fonksiyonları,İşletmelerde Üretim Yönetimi,İşletmelerde Pazarlama Yönetimi,İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi,İşletmelerde Muhasebe Yönetimi,İşletmelerde Finans Yönetimi,İşletme Çevresi, Büyüme Güdüleri ve Çevresel Faktörlerin Yönetilmesi,İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik,Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel İşletme Fonksiyonlarını tanımlar.16, 9A
Yönetimin temel ilkelerini uygular.16, 9A
İnsan kaynakları fonksiyonunu tanımlar.16, 9A
Üretim ve tedarik süreçlerini tanır.16, 9A
Finans ve muhasebe fonksiyonlarını listeler.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşletme Biliminin Tarihi GelişimiDers notunun okunması
2İşletme İle İlgili Temel KavramlarDers notunun okunması
3İşletme TürleriDers notunun okunması
4İşletmenin Kuruluş Analizi Ve Planlama ÇalışmalarıDers notunun okunması
5Yönetim Biliminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, yönetim süreci ve yönetim fonksiyonlarıDers notunun okunması
6İşletmelerde Üretim YönetimiDers notunun okunması
7İşletmelerde Pazarlama YönetimiDers notunun okunması
8İşletmelerde İnsan Kaynakları YönetimiDers notunun okunması
9İşletmelerde Muhasebe YönetimiDers notunun okunması
10İşletmelerde Finans YönetimiDers notunun okunması
11İşletme Çevresi, Büyüme Güdüleri ve Çevresel Faktörlerin YönetilmesiDers notunun okunması
12İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve SürdürülebilirlikDers notunun okunması
13Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni GelişmelerDers notunun okunması
14Genel TekrarDers notunun okunması
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point
İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 2018. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, İşletme Bilimlerine Giriş, Eğitim Kitabevi, 2022.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur, sağlık hizmet sunucularının performansını planlar, organize eder ve yönlendirir.
X
3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
4
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:08Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:11