Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL ANATOMİ-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ekrem Musa ÖZDEMİR, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN, Öğr.Gör.Dr. Mert ÇELİKTEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi,Lokomotor Sistem Anatomisi I,Lokomotor Sistem Anatomisi II,Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi I,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi II,Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar,Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması,Merkezi Sinir Sistemi,Periferik Sinir Sistemi,Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlar.16, 9A
İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklar.16, 9A
Üst ekstremite kemiklerini açıklar.16, 9A
Üst ekstremite eklemlerini açıklar.16, 9A
Omuz, kol bölgesi kaslarını açıklar.16, 9A
Ön kol, el kaslarını açıklar.16, 9A
Pleksus brachialis, üst ekstremite damarları açıklar.16, 19A
Alt ekstremite kemiklerini açıklar.16, 9A
Gluteal, uyluk bölgesi kaslarını açıklar.16, 9A
Uyluk, bacak, ayak bölgesi kaslarını açıklar.16, 9A
Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarlarını açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 1-16
2Lokomotor Sistem Anatomisi Iİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 17-29
3Lokomotor Sistem Anatomisi IIİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 30-42
4Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 179-202
5Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 135-165
6Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 207-223
7Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Iİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 229-241
8Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi IIİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S.243-253
9Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 262-270
10Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılarİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 168-172
11Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırmasıİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 271-273
12Merkezi Sinir Sistemiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 275-295
13Periferik Sinir Sistemiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 299-315
14Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organlarıİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 317-322
Kaynak
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.
3
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
4
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. Alanında öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir.
5
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstenir.
6
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak, diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyiminde sorumluluk alır.
7
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
8
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
10
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
12
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
13
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
14
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler155
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı11111
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)79
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(79/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL ANATOMİ-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ekrem Musa ÖZDEMİR, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN, Öğr.Gör.Dr. Mert ÇELİKTEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi,Lokomotor Sistem Anatomisi I,Lokomotor Sistem Anatomisi II,Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi I,Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi II,Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi,Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar,Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması,Merkezi Sinir Sistemi,Periferik Sinir Sistemi,Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlar.16, 9A
İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklar.16, 9A
Üst ekstremite kemiklerini açıklar.16, 9A
Üst ekstremite eklemlerini açıklar.16, 9A
Omuz, kol bölgesi kaslarını açıklar.16, 9A
Ön kol, el kaslarını açıklar.16, 9A
Pleksus brachialis, üst ekstremite damarları açıklar.16, 19A
Alt ekstremite kemiklerini açıklar.16, 9A
Gluteal, uyluk bölgesi kaslarını açıklar.16, 9A
Uyluk, bacak, ayak bölgesi kaslarını açıklar.16, 9A
Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarlarını açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 1-16
2Lokomotor Sistem Anatomisi Iİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 17-29
3Lokomotor Sistem Anatomisi IIİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 30-42
4Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 179-202
5Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 135-165
6Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 207-223
7Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi Iİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 229-241
8Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi IIİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S.243-253
9Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 262-270
10Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılarİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 168-172
11Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırmasıİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 271-273
12Merkezi Sinir Sistemiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 275-295
13Periferik Sinir Sistemiİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 299-315
14Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organlarıİnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım S. 317-322
Kaynak
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.
3
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
4
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. Alanında öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir.
5
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstenir.
6
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak, diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyiminde sorumluluk alır.
7
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
8
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
10
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
12
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
13
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
14
Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:55Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:56