Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İMMÜNOHİSTOKİMYA VE ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİK. 2+0 2 4,0
Ders Programı Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patolojide kullanılan histokimya ve immunohistokimya tekniklerinin mekanizmaları ve uygulamalarının kavranması
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Histokimya giriş ve bağ doku boyaları,2. Trikrom boyalar,3. Ağır metaller ile impregnasyon yöntemi,4. Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri,5. Karbonhidratlar, tanımlar ve klasifikasyon,6. PAS, dPAS, mucicarmen, boyaları ve boyanma özellikleri,7. Alcian Blue ve boyama özellikleri,Collidal Iron, HID boyama özellikleri,8. Lipitler, proteinler ve nükleik asit boyaları ve mekanizmaları,9. Amiloid ve boyanma özellikleri,10. Pigment ve mineral boyaları ve boyanma mekanizmaları,11. Mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri,12. İmmunohistokimyada Temel İmmunolojik Terimler,13. İmmunohistokimya teknikleri,14. İmmunohistokimyada karşılaşılan sorunlar ve çözümleri,; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bağ dokusunun boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2.Karbonhidratların boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlayabilecektir. 1, 10, 3 A
3.Dokularda yer alan özellikli yapıların boyanma özelliklerini ve boyalarını tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Histokimya giriş ve bağ doku boyaları
2 2. Trikrom boyalar
3 3. Ağır metaller ile impregnasyon yöntemi
4 4. Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri
5 5. Karbonhidratlar, tanımlar ve klasifikasyon
6 6. PAS, dPAS, mucicarmen, boyaları ve boyanma özellikleri
7 7. Alcian Blue ve boyama özellikleri,Collidal Iron, HID boyama özellikleri
8 8. Lipitler, proteinler ve nükleik asit boyaları ve mekanizmaları
9 9. Amiloid ve boyanma özellikleri
10 10. Pigment ve mineral boyaları ve boyanma mekanizmaları
11 11. Mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri
12 12. İmmunohistokimyada Temel İmmunolojik Terimler
13 13. İmmunohistokimya teknikleri
14 14. İmmunohistokimyada karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
15
Kaynak
Histotechnology A Self-Instructional Text, 3rd Edition Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, 7th Edition
Campbell Biology, Tenth Edition - Reece, Urry, Cain et al

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 2 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu