Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MAKROSKOPİK DİSEKSİYON TEKNİKLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Zeynep BAYRAMOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin makroskopik diseksiyon teknikleri ile ilgili temel bilgileri edinmeleri, konularla ilgili temel kavramları, makroskopik terimleri, makroskopinin aşamalarını ve diseksiyon tekniklerinin uygulanışını öğrenmeleri olmalıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Patolojinin tanımı, genel laboratuar kuralları,2-Güvenlik kuralları, makroskopik tanımlamalar,3-Makroskopinin aşamaları, materyale oryantasyon ve terminoloji,4-Fiksasyon, dekalsifikasyon süreçleri,5-Küçük dokuların örneklenmesi, deri lezyonlarında terminoloji,6-Appendiks, safra kesesi, küretaj ve TUR mayteryallerinin makroskopisi,7-Deri makroskopisi,8-Endokrin organların makroskopisi,9-TAH-BSO makroskopisi,10-Mide ve kolon makroskopisi,11-Meme makroskopisi,12-Prostat makroskopisi,13-Karaciğer makroskopisi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Makroskopik diseksiyon teknikleri ile ilgili temel bilgileri edinmeleri, konularla ilgili temel kavramları, makroskopik terimleri, makroskopinin aşamalarını ve diseksiyon tekniklerinin uygulanışını öğrenmek 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Patolojinin tanımı, genel laboratuar kuralları
2 2-Güvenlik kuralları, makroskopik tanımlamalar
3 3-Makroskopinin aşamaları, materyale oryantasyon ve terminoloji
4 4-Fiksasyon, dekalsifikasyon süreçleri
5 5-Küçük dokuların örneklenmesi, deri lezyonlarında terminoloji
6 6-Appendiks, safra kesesi, küretaj ve TUR mayteryallerinin makroskopisi
7 7-Deri makroskopisi
8 8-Endokrin organların makroskopisi
9 9-TAH-BSO makroskopisi
10 10-Mide ve kolon makroskopisi
11 11-Meme makroskopisi
12 12-Prostat makroskopisi
13 13-Karaciğer makroskopisi
Kaynak
yok
Surgical Pathology Dissection: Westra, Hruban

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 10 1 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu