Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR 2+0 2 2,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık bilimleri ve kimya alanlarında insanlık ve bilim tarihini değiştiren, bazı, ilaç, biyolojik makromolekül, kimyasal ara ürün veya benzeri seçilmiş yapıların, keşiflerinden başlayarak özellik, önem ve fonksiyonları hakkında genel bilgilerin vurgulanması ve aktarılması.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Atomlar, moleküller, sentez ve hayatımızdaki kimyasalların önemi,2. Ürik asit, asetik asit, glukoz, aspirin, kafur, terpineol, tropinon,3. Haemin, kinin, morfin,4. Steroidler ve doğum kontrol,5. Striknin, penisilin ve antibiyotikler I,6. Antibiyotikler II,7. Prostoglandinler, lökotrienler ve analjezikler,8. Vitaminler ve beslenme destekleri,9. Fitoterapötikler,10. Santral Sinir Sistemi depresanları, stimülanları ve bağımlılık,11. Taxol, amfoterisin, siklosporin ve kanser ilaçları,12. Nükleik asitler ve enzimler,13. Sunum,14. Sunum; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kimyasalların hayatın her alanında gösterdikleri fonksiyonları ve önemini ifade edebilecektir. 1, 12, 2 A
2. Mesleki alanında kullandığı kimyasal yapıları tanıyabilecektir. 1, 12, 2 A
3. Kimyasal yapıları adlandırabilecektir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Atomlar, moleküller, sentez ve hayatımızdaki kimyasalların önemi Sunumlar
2 2. Ürik asit, asetik asit, glukoz, aspirin, kafur, terpineol, tropinon Sunumlar
3 3. Haemin, kinin, morfin Sunumlar
4 4. Steroidler ve doğum kontrol Sunumlar
5 5. Striknin, penisilin ve antibiyotikler I Sunumlar
6 6. Antibiyotikler II Sunumlar
7 7. Prostoglandinler, lökotrienler ve analjezikler Sunumlar
8 8. Vitaminler ve beslenme destekleri Sunumlar
9 9. Fitoterapötikler Sunumlar
10 10. Santral Sinir Sistemi depresanları, stimülanları ve bağımlılık Sunumlar
11 11. Taxol, amfoterisin, siklosporin ve kanser ilaçları Sunumlar
12 12. Nükleik asitler ve enzimler Sunumlar
13 13. Sunum Sunumlar
14 14. Sunum Sunumlar
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Molecules That Changed The World, K. C. Nicolaou, T. Montagnon, Wiley Publications, 2008

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 48
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu