Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HİSTOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Semiha Mervenur KALENDER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Arzu GÜNEŞ, Öğr.Gör. Semiha Mervenur KALENDER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye hücre, doku, organ ve sistem seviyesinde histolojik yapıları tanıyabilme yetkinliğinin kazandırılması ve bu sistemlerin yapı ve işleyişi hakkında klinikte karşılaşılabilecek durumlar ile uyumlu bir şekilde teorik bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hücre ve Organeller,2. Epitel Doku Tipleri ve Histolojisi,3. Bağ Doku Tipleri ve Histolojisi,4. İntegümenter Sistem,5. Kıkırdak Doku Tipleri ve Histolojisi,6. Kemik Doku Histolojisi,7. Sinir Sistemi Histolojisi,8. Kas Doku Tipleri ve Histolojisi,9. Kardiyovasküler ve Lenfoid Sistem Histolojisi,10. Sindirim Sistemi Histolojisi,11. Solunum Sistemi Histolojisi,12. Endokrin Sistem Histolojisi,13. Üreme Sistemi Histolojisi,14. Duyu Organları Histolojisi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 12, 2, 3 A
1. İnsan vücudundaki sistemleri doku ve hücre düzeyinde tanımlayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 3 A
2. Sistemlere ait doku ve hücrelerin ayrımını yaparak bazı klinik durumlar hakkında teorik bilgi sahibi olacaktır. 1, 10, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hücre ve Organeller Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
2 2. Epitel Doku Tipleri ve Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
3 3. Bağ Doku Tipleri ve Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
4 4. İntegümenter Sistem Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
5 5. Kıkırdak Doku Tipleri ve Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
6 6. Kemik Doku Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
7 7. Sinir Sistemi Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
8 8. Kas Doku Tipleri ve Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
9 9. Kardiyovasküler ve Lenfoid Sistem Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10 10. Sindirim Sistemi Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
11 11. Solunum Sistemi Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
12 12. Endokrin Sistem Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
13 13. Üreme Sistemi Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
14 14. Duyu Organları Histolojisi Öğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
Kaynak
Derste anlatılan sunum ve kullanılan görseller öğrencilere verilmektedir.
Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas. M. H. Ross, W. Pawlina. Temel Histoloji. L. C. Junqueira, J. Carneiro.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu