Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ GÜVENLİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programı Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ali ŞENBAHÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları, çalışmaları sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini kazanmaları
Dersin İçeriği Bu ders; İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,,Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,,Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı,,İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,,İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ,Meslek hastalıklarının sebepleri,İşyeri temizliği ve düzeni,,Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,,Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,, İlkyardım. tütün ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim. ,Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, ,Elle kaldırma ve taşıma,Ekranlı araçlarla çalışma,, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,Tahliye ve kurtarma,İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,,Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini tanımlayabilcektir. 2. Çalışma alanlarında Yangından korunmayı ilkelerini belirleyebilecektir. 3. Çalışanların yasal haklarını kendi cümleleri ile ifade edebilecektir. 4. Ergonomik risk etmenlerini tanımlayabilecektir. 1, 12, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, sunumlar
2 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, sunumlar
3 Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı, sunumlar
4 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, sunumlar
5 İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar sunumlar
6 Meslek hastalıklarının sebepleri,İşyeri temizliği ve düzeni, sunumlar
7 Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, sunumlar
8 Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, sunumlar
9 İlkyardım. tütün ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim. sunumlar
10 Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, sunumlar
11 Elle kaldırma ve taşıma,Ekranlı araçlarla çalışma, sunumlar
12 Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,Tahliye ve kurtarma sunumlar
13 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, sunumlar
14 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 2 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 55
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu