Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİM3+035
Ders Programı Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinmeye neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Özel eğitimde temel kavramlar,Özel eğitime tarihsel bakış, günümüzde özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumu,Özel eğitimin amaç ve ilkeleri, özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı. Gelişimi risk altında olan çocuklar.,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar,Zihin engelli çocuklar,Fiziksel engelli çocuklar,Öğrenme güçlüğü olan çocuklar,Otistik bozukluğu olan çocuklar,Down sendromlu çocuklar,İşitme engelli çocuklar,Görme engelli çocuklar,Üstün yetenekli çocuklar,Özel gereksinimli çocukların aileleri,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel eğitimde temel kavramları ve tarihçeyi tartışabilecektir.1, 3A, C
Özel eğitimde temel kavramları açıklar.1, 3A, C
Özel eğitimde tarihsel süreçleri, dünyadaki ve Türkiye'deki durumu yorumlar.1, 3A, C
Özel gereksinimli, farklı tanı grubundaki çocukların gelişim özelliklerini ve bu çocukların gelişimini destekleyici programları ayırt edebilecektir.1, 3A, C
Gelişimi risk altında olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
Zihin engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
Fiziksel engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
Öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
Otistik bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
İşitme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
Görme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
Üstün yetenekli olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar.1, 3A, C
Özel gereksinimli çocukların ailelerinin duygu ve düşüncelerini tartışabilecektir.1, 3A, C
Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin tepkilerini ve çocuklarına yönelik davranışlarını açıklar.1, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Özel eğitimde temel kavramlarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Özel eğitime tarihsel bakış, günümüzde özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Özel eğitimin amaç ve ilkeleri, özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı. Gelişimi risk altında olan çocuklar.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Zihin engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Fiziksel engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Öğrenme güçlüğü olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Otistik bozukluğu olan çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Down sendromlu çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10İşitme engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Görme engelli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Üstün yetenekli çocuklarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Özel gereksinimli çocukların aileleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14DeğerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Ders sırasında verilecektir.
Greenspan, I.S., Wieder, S., Simons, R. (2004) Özel Gereksinimli Çocuk (Çev. İsmail Ersevim). Özgür Yayınları, İstanbul. Baykoç, N., (2011) (Edt.) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Eğiten Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu