Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOCUK VE MEDYA2+022
Ders Programı Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilerin çocuk haklarını değerlendirebilerek medyanın bu noktadaki önemini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda teknoloji bağımlılığı, medyanın çocuk gelişimine yararlarını ve zararlarını aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kuramsal açıdan insan hakları ve çocuk hakları.,Çocuk hakları ve medya: Uluslararası ve ulusal düzlemlerde  kurumsal ve hukuksal düzenlemeler.,Medya temsili, çocuk hakları ve profesyonel sorumluluk., Çocukların perspektifinden temsile ‘iyi pratik’ örnekleri.,Medyada çocuk hakları: Meslek ilkeleri ve editoryal ilkeler,
Teknoloji Bağımlılığı,Çocukları koruma politikaları,Ara Sınav,Suça itilmiş çocuklar ve medya,Haber üretim süreci, kaynaklar ve çocuk hakları, Çocuklarla görüşme yapmak,Çatışma ortamında çocuk ve medya, Çocuklara ses vermek ve çocuk‐merkezli medya,Çocuk hakkı odaklı ‘iyi pratik’ örnekleri,Final Sınavı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Çocuk hakları konusunda uluslararası gelişmeleri (Çocuk Hakları  Sözleşmesi gibi) açıklar.1, 2A
2. Çocuk hakları ile ilgili literatürü tanır.1, 10, 2A
3. Çocuk hakları ile kavramları tanır.1, 10, 2A
4. Çocukları koruma politikalarını değerlendirir.1, 10, 2A
5. Çocuklarla ilgili haberlerde ortaya çıkan sorunları analiz eder.1, 14, 2A
6. Çocuk hakları ekseninde meslek ilkeleri ve editoryal ilkeleri analiz  eder.1, 10, 2A
7. Çocuk‐merkezli medya ve çocuk hakkı odaklı ‘iyi pratik’ örneklerini  değerlendirerek yeni öneriler geliştirir.1, 14, 2A
8. Çocuklarla görüşme yaparken dikkat edilecek noktaları  değerlendirir.1, 10, 2A
9. Güncel tartışmalarla dersi ilişkilendirir.1, 10, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kuramsal açıdan insan hakları ve çocuk hakları.
2Çocuk hakları ve medya: Uluslararası ve ulusal düzlemlerde  kurumsal ve hukuksal düzenlemeler.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Medya temsili, çocuk hakları ve profesyonel sorumluluk.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocukların perspektifinden temsile ‘iyi pratik’ örnekleri.Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Medyada çocuk hakları: Meslek ilkeleri ve editoryal ilkeler,
Teknoloji Bağımlılığı
Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Çocukları koruma politikalarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Ara Sınav
8Suça itilmiş çocuklar ve medyaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Haber üretim süreci, kaynaklar ve çocuk haklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuklarla görüşme yapmakÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Çatışma ortamında çocuk ve medyaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocuklara ses vermek ve çocuk‐merkezli medyaÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Çocuk hakkı odaklı ‘iyi pratik’ örnekleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Final Sınavı
Kaynak
Ders sırasında verilen sunumlar ve makaleler.
Sevda Alankuş, Çocuk Odaklı Habercilik, İstanbul: IPS İletişim Vakfı  Yaynları (özellikle Değirmencioğlı ve Koman’ın bölümleri zorunlu).  Murathan Mungan (2006). (4.bs.) , Çocuklar ve Büyükleri, Metis, (Dino  Buzzati'nin  'Yumurta' öyküsü).  Erdir Zat, ‘Çocuk, Çocuktur! AKP’nin “Aşil topuğu”. Birikim. No. 242.  Haziran 2009.    Timur Soykan (2009). ‘Küçük İnsanlar Pazarı’. Tanrı Misafirleri Oteli.  İstanbul. Kırmızı Kedi yayınları.  Aksu Bora, Yoksul Çocukların Medyada Temsili. www.bianet.org (19  Kadım 2005).  Mine Gencel Bek, ‘Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Çalışmalarına Eleştirel  Bakış’, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Şubat 2008, s. 27‐29  Mine Gencel Bek, ‘Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar: Korumacı  Yaklaşımdan Eleştirelliğe’, Çoluk Çocuk dergisi, Ekim 2007: 37.   Ayrıca başvuru kaynağı olarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin  fotokopilenmesi ve okunması zorunludur.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu