Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE OYUN 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nurşah YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuğun gelişiminde ve yaşamında önemli bir yer tutan oyun hakkında kapsamlı bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; Oyunun tanımı ve tarihçesi,Oyunla ilgili kuramlar,Oyun sınıflandırmaları, evreleri, türleri,Oyunun farklı gelişim alanlarına göre çocuğun gelişimine katkıları,Oyunun farklı gelişim alanlarına göre çocuğun gelişimine katkıları,Oyuncak ve oyun materyalleri,Oyuncak ve oyun materyalleri,Oyuncak ve oyun materyalleri,Oyuncak güvenliği,Gelişim Alanlarını Destekleyici Oyun Geliştirme/Önerme,Gelişim Alanlarını Destekleyici Oyun Geliştirme/Önerme,Oyun Alanı Düzenlemeye Yönelik Öneri Geliştirme,Oyun Alanı Düzenlemeye Yönelik Öneri Geliştirme,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Oyunun tanımı ve tarihçesini açıklar. 1, 2 A
2.Oyun sınıflamalarını bilir. 1, 2 A
3.Oyuncak ve oyun materyalleri ile ilgili fikir sahibidir. 1, 2 A
4.Oyunun ve oyun materyallerinin çocuğun gelişimi üzerini etkisini bilir. 1, 14, 2 A
5.Çocuğun gelişimini destekleyici oyun ve oyun materyalleri seçme ve oluşturmada fikir sahibidir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oyunun tanımı ve tarihçesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Oyunla ilgili kuramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Oyun sınıflandırmaları, evreleri, türleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Oyunun farklı gelişim alanlarına göre çocuğun gelişimine katkıları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Oyunun farklı gelişim alanlarına göre çocuğun gelişimine katkıları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Oyuncak ve oyun materyalleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Oyuncak ve oyun materyalleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Oyuncak ve oyun materyalleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Oyuncak güvenliği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Gelişim Alanlarını Destekleyici Oyun Geliştirme/Önerme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Gelişim Alanlarını Destekleyici Oyun Geliştirme/Önerme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Oyun Alanı Düzenlemeye Yönelik Öneri Geliştirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Oyun Alanı Düzenlemeye Yönelik Öneri Geliştirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Pehlivan, H., (2012) Oyun ve Öğrenme, Anı Yayıncılık, Ankara Ormanlıoğlı Uluğ, M., (1997) Niçin Oyun?, Göçebe Yayınları, İstanbul Özdoğan, B., (1997) Çocuk ve Oyun,Ertem Basım Yayın Dağıtım, Ankara Aksoy, A., (2014), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 3, Hedef Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 1 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu