Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI, Öğr.Gör. Merve YÜCEL BASUT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta: Dersin tanıtımı ve derse giriş,2.Hafta: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar,3.Hafta: Sınıf içi etkileşim ve iletişim,4.Hafta: Sınıf yönetimi ve disiplin,5.Hafta: Sınıf yönetimi ve disiplin,6.Hafta: Sınıf yönetimi ve disiplin,7.Hafta: Ara sınav,8.Hafta: Problem davranışlar ve çözüm yolları,9.Hafta: Problem davranışlar ve çözüm yolları,10.Hafta:Problem davranışlar ve çözüm yolları,11.Hafta:Fiziksel düzenleme,12.Hafta:Zaman yönetimi,13.Hafta:Zaman yönetimi,14.Hafta: Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sınıfı nasıl organize edeceğini bilir. 1, 14 A
2. Zaman yönetimini bilir. 1, 14 A
3. Sınıfta ortaya çıkacak problemleri yönetmeyi bilir. 1, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta: Dersin tanıtımı ve derse giriş
2 2.Hafta: Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar
3 3.Hafta: Sınıf içi etkileşim ve iletişim
4 4.Hafta: Sınıf yönetimi ve disiplin
5 5.Hafta: Sınıf yönetimi ve disiplin
6 6.Hafta: Sınıf yönetimi ve disiplin
7 7.Hafta: Ara sınav
8 8.Hafta: Problem davranışlar ve çözüm yolları
9 9.Hafta: Problem davranışlar ve çözüm yolları
10 10.Hafta:Problem davranışlar ve çözüm yolları
11 11.Hafta:Fiziksel düzenleme
12 12.Hafta:Zaman yönetimi
13 13.Hafta:Zaman yönetimi
14 14.Hafta: Değerlendirme
Kaynaklar
Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 3 1 3
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu