Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I 0+6 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul öncesi eğitim kurumlarında yıllık plan hazırlanması ve uygulanmasını öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Gözlem,Gözlem,Oyun etkinliği planlama ve uygulama,Türkçe etkinliği planlama ve uygulama,Müzik etkinliği planlama ve uygulama,Sanat etkinliği planlama ve uygulama,Fen etkinliği planlama ve uygulama,Okuma yazma etkinliği planlama ve uygulama,Hareket etkinliği planlama ve uygulama,Matematik etkinliği planlama ve uygulama,Drama etkinliği planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Okul öncesi eğitim kurumlarını tanıyabilecektir. 1, 10, 14 A
2. Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal ve zihinsel gelişimine faydalı etkinlikleri ifade edebilecektir. 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gözlem Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Gözlem Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Oyun etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Türkçe etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Müzik etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sanat etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Fen etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Okuma yazma etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Hareket etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Matematik etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Drama etkinliği planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
T.C. Millî Eğitim Bakanliği Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Okul Öncesi Eğitim Programi - Etkinlik Kitabı, Ankara, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu