Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖZEL EĞİTİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve YÜCEL BASUT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinmeye neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Özel eğitimde temel kavramlar,Özel eğitime tarihsel bakış, günümüzde özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumu,Özel eğitimin amaç ve ilkeleri, özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı. Gelişimi risk altında olan çocuklar.,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar,Zihin engelli çocuklar,Fiziksel engelli çocuklar,Öğrenme güçlüğü olan çocuklar,Otistik bozukluğu olan çocuklar,Down sendromlu çocuklar,İşitme engelli çocuklar,Görme engelli çocuklar,Üstün yetenekli çocuklar,Özel gereksinimli çocukların aileleri,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özel eğitimde temel kavramları ve tarihçeyi tartışabilecektir. 1, 3 A, C
Özel eğitimde temel kavramları açıklar. 1, 3 A, C
Özel eğitimde tarihsel süreçleri, dünyadaki ve Türkiye'deki durumu yorumlar. 1, 3 A, C
Özel gereksinimli, farklı tanı grubundaki çocukların gelişim özelliklerini ve bu çocukların gelişimini destekleyici programları ayırt edebilecektir. 1, 3 A, C
Gelişimi risk altında olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
Zihin engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
Fiziksel engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
Öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
Otistik bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
İşitme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
Görme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
Üstün yetenekli olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 3 A, C
Özel gereksinimli çocukların ailelerinin duygu ve düşüncelerini tartışabilecektir. 1, 3 A, C
Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin tepkilerini ve çocuklarına yönelik davranışlarını açıklar. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Özel eğitimde temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Özel eğitime tarihsel bakış, günümüzde özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Özel eğitimin amaç ve ilkeleri, özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı. Gelişimi risk altında olan çocuklar. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Zihin engelli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Fiziksel engelli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Öğrenme güçlüğü olan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Otistik bozukluğu olan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Down sendromlu çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İşitme engelli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Görme engelli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Üstün yetenekli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Özel gereksinimli çocukların aileleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders sırasında verilecektir.
Greenspan, I.S., Wieder, S., Simons, R. (2004) Özel Gereksinimli Çocuk (Çev. İsmail Ersevim). Özgür Yayınları, İstanbul. Baykoç, N., (2011) (Edt.) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Eğiten Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 8 1 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu