Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE SPOR 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet Salih TAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul öncesi çocuklarda spor, hareket eğitiminin belirlenmesi, uygulama ve teknik yöntemlerin ve oluşabilecek problemlerin çözümlerini tartışmaktır
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta: Tanışma,2. Hafta: Spor / Hareket eğitimi ile ilgili kavramlar ve önemi,3. Hafta: Hareket eğitimine hazırlık (giyim, materyal, ortam vs.),4. Hafta: Spor / Hareket eğitimi ve güvenlik,5. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi programı,6. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi öğretim yöntemleri,7. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi, cimnastik,8. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi, atletizm,9. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi, ritim ve dans,10. Hafta: Spor / Hareket eğitimi uygulama örnekleri,11. Hafta: Spor / Hareket eğitimi uygulama örnekleri,12. Hafta: Spor / Hareket eğitimi uygulama örnekleri,13. Hafta: Hareket eğitiminde değerlendirme,14. Hafta: Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Okul öncesi çocuklarda hareket, spor, jimnastik kavramlarını tartışabilecektir. 1, 15, 3 A
1.2. Okul öncesi çocuklarda hareket eğitimine hazırlık basamaklarını özetler 1, 10, 14 A
1.3. Okul öncesi çocuklarda hareket eğitimi ve güvenlik önlemlerini adlandırır 1, 14, 2 A
2. Okul öncesi çocuklarda hareket eğitim yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 10, 2 A
2.1. Okul öncesi dönemde hareket eğitim yöntemlerini özetler 1, 10, 14 A
2.2. Okul öncesi dönemde jimnastik eğitimin yöntemlerini tanımlar 1, 14, 2 A
2.3. Okul öncesi dönemde ritim, dans, atletizm eğitim yöntemlerini ayırt eder 1, 14, 4 A
3. Okul öncesi çocuklarda spor eğitimini tartışabilecektir. 1, 10, 3 A
1.1. Okul öncesi çocuklarda hareket, fiziksel aktivite, spor ve jimnastik kavramlarını tanımlar 1, 10, 4 A
3.1. Okul öncesi çocuklarda spor eğitiminde çocuğun seviyesinin değerlendirilmesini tanımlar 1, 14, 2 A
3.2. Okul öncesi çocuklarda spor eğitim uygulama örneklerini özetler 1, 14, 4 A
3.3. Okul öncesi çocuklarda spor eğitiminin katkılarını özetler 1, 10, 14 A
3.4. Okul öncesi çocuklarda spor eğitiminde alınması gereken önlemleri anlatır 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta: Tanışma
2 2. Hafta: Spor / Hareket eğitimi ile ilgili kavramlar ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 3. Hafta: Hareket eğitimine hazırlık (giyim, materyal, ortam vs.) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4. Hafta: Spor / Hareket eğitimi ve güvenlik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 5. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi programı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 6. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi öğretim yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 7. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi, cimnastik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 8. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi, atletizm Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 9. Hafta: Okul öncesi dönemde hareket eğitimi, ritim ve dans Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 10. Hafta: Spor / Hareket eğitimi uygulama örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 11. Hafta: Spor / Hareket eğitimi uygulama örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 12. Hafta: Spor / Hareket eğitimi uygulama örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 13. Hafta: Hareket eğitiminde değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 14. Hafta: Değerlendirme
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1. Prof.Dr. Gül Baltacı, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı Yayın No: 730, Çocuk ve Spor, Ankara, 2008 2. T.C. Millî Eğitim Bakanliği Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, OkulÖncesi Eğitim Programi - Etkinlik Kitabı, Ankara, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu