Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMA 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul öncesi çocuklarının eğitimleri için araç-gereç geliştirme yeterliliği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Tanışma, ders tanıtımı ve giriş,2. Eğitim materyali geliştirme süreci,3. Sınıf yönetimi için araç gereç yapma,4. Sınıf yönetimi için araç gereç planlama,5. Eğitici oyuncak planlama – yapma,6. Eğitici oyuncak planlama – yapma,7. Eğitici oyuncak planlama – yapma,8. Kukla planlama – yapma,9. Kukla planlama – yapma,10. Müzik araçları planlama – yapma,11. Müzik araçları planlama – yapma,12. Kostüm ve aksesuar planlama – yapma,13. Kostüm ve aksesuar planlama – yapma,14. Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Eğitim materyalleri hakkında bilgiye sahip olur ve eğitim için uygun eğitim materyalleri seçer. 1, 10, 14 A
2. Okul öncesi çocukların eğitimlerini destekleyecek doğrultuda eğitim materyali planlar, yapar. 1, 4, 6 A
2.1. Sınıf yönetimi için araç gereç planlar, yapar. 1, 4, 6 A
2.2. Eğitici oyuncak planlar, yapar. 1, 4, 6 A
2.3. Kukla planlar, yapar. 1, 4, 6 A
2.4. Müzik araçları planlar, yapar. 1, 4, 6 A
2.5. Kostüm ve aksesuar planlar, yapar. 1, 4, 6 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Tanışma, ders tanıtımı ve giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 2. Eğitim materyali geliştirme süreci Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 3. Sınıf yönetimi için araç gereç yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4. Sınıf yönetimi için araç gereç planlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 5. Eğitici oyuncak planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 6. Eğitici oyuncak planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 7. Eğitici oyuncak planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 8. Kukla planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 9. Kukla planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 10. Müzik araçları planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 11. Müzik araçları planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 12. Kostüm ve aksesuar planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 13. Kostüm ve aksesuar planlama – yapma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 14. Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Sivaslıoğlu, A.,Zembat, R., Gökçen, F.Ç., Baştan Sona Okul Öncesi Eğitim - Kullandığımız Araç ve Gereçler, YA-PA, 2000 Avcı, N.,Kuklalar Okul Öncesi Çocuklar İçin Kukla Yapımı ve Kullanımı, YA-PA, 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 45
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu