Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ I 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE, Öğr.Gör. Büşra ULAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk Gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak Doğum Öncesinde Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi, Okul Döneminde Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek, alanda Çocuk Gelişimi Teknikerinin rolünü vurgulamak ve ekip çalışmasına yönelik olarak mesleki farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Gelişim ile ilgili temel kavramlar,Gelişim ile ilgili temel kavramlar,Doğum öncesi dönemde gelişim,Doğum öncesi dönemde gelişim,Bebeklik döneminde gelişim,Bebeklik döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde gelişim,Erken çocukluk döneminde okulöncesi eğitim,Okul döneminde gelişim,Okul döneminde gelişim,Ergenlik döneminde gelişim,Ergenlik döneminde gelişim,Çocuk gelişiminde meslekler arası ekip çalışması,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Çocuk gelişimi alanında temel kavram ve kuramlar hakkında bilgi edinir. 1, 10, 14 A
2.Doğum öncesi gelişim ve bebeklik dönemiyle ilgili gelişim özelliklerini açıklar. 1, 10, 2 A
3.Çocukluk dönemiyle ilgili gelişim özelliklerini açıklar. 1, 14, 2 A
4.Ergenlik dönemiyle ilgili gelişim özelliklerini açıklar. 1, 10, 15 A
5.Ergenlik dönenimde gelişimin önemini açıklar. 1, 10, 14 A
6.Çocuk gelişiminde meslekler arası işbirliğinin önemi hakkında farkındalık kazanır. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gelişim ile ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Gelişim ile ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Doğum öncesi dönemde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Doğum öncesi dönemde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Bebeklik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Bebeklik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Erken çocukluk döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Erken çocukluk döneminde okulöncesi eğitim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Okul döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Okul döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Ergenlik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Ergenlik döneminde gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocuk gelişiminde meslekler arası ekip çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Powerpoint ders notları
San Bayhan, P., Artan, İ. (2004). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür Yayınları. Berk, L. E., Dönmez, A., Onur, B. (2013). Çocuk gelişimi. İmge Kitabevi. Turan F., Yükselen A., (2014). Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 1. Hedef Yayıncılık ve Mühendislik.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 8 1 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu