Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE MÜZİK 2+1 2,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU, Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Müziğin tanımı, amaçları, eğitimdeki önemi; çocukluk döneminde müzik gelişimi, eğitimde kullanılan müzik teknikleri, ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim, müzikli öyküler, ortam ve çalgılar, müziğin diğer gelişim alanları ile ilişkisi, müzikle ilgili yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi, İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi,Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi, çocukluk döneminde müzik gelişimi ,Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri , Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik Örnekleri,Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik Örnekleri ,Müzikli Öykü-Etkinlik Örnekleri ,Teknikler/ Öğrenci Sunumları ,Öğrenci Sunumları,Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlar,Özel Gereksinimli Çocuklar ve Müzik ,Uygulama Örnekleri ,Proje Sunumları,Proje Sunumları,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi alanında edindiği bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak çalışmaları uygular. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 1, 10, 14, 2 A
Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları kullanarak sahip olur. 1, 10, 2 A
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi, İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi
2 Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi, çocukluk döneminde müzik gelişimi Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
3 Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
4 Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik Örnekleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
5 Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik Örnekleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
6 Müzikli Öykü-Etkinlik Örnekleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
7 Teknikler/ Öğrenci Sunumları Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
8 Öğrenci Sunumları Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
9 Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlar Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
10 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Müzik Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
11 Uygulama Örnekleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
12 Proje Sunumları Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
13 Proje Sunumları Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
14 Proje Sunumları
Kaynaklar
Artan, İ. (1994). Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri, Okulöncesi Eğitimciler İçin El Kitabı. İstanbul: YA-PA Yayınları. Eliason, C.; Jenkins, Loa., (1994), A Practical Guide to Early Childhood Curriculum 5th Edition. U.S.A.: MacMillan College Publishing Company, McDonald, T. Dorothy; Simons, Gene, M., (1989) Musical Growth and Development, Schirmer Books,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 97
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu