Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK EKONOMİSİ2+025
Ders Programı Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45 Cumartesi 12:45-13:30 Cumartesi 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Olcay ÖZEN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Masoud SHEIKHI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, ekonomik kavram, ilke ve yöntemlerin sağlık sektörüne uygulanması ve sağlık ekonomisi ile ilişkili alanlar hakkında temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık ekonomisine giriş, temel kavramlar ve sağlık ekonomisinin gelişimi,Sağlık harcamalarının tanımı, türleri, etkileyen faktörler,Sağlık Hizmetlerinin arzı,Sağlık hizmetleri arzını etkileyen faktörler, arzın fiyat esnekliği,Sağlık hizmetlerinde talep,Sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen faktörler, talebin fiyat ve gelir esnekliği,Sağlık hizmetlerinin finansmanı, amacı, önemi, hakkaniyet kavramı,Sağlık kurumlarında verimlilik,Küreselleşme ve Sağlık Ekonomisi,Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri,Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri (devam),Sağlık hizmeti pazarı ve Devletin rolü,Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme,Dersin değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık ekonomisinin temel kavram ve konularını açıklayabilecektir.1, 3A, E
Sağlık ekonomisini tanımlar.1, 2, 3A, E
Sağlık sektörünü ekonomik açıdan farklı kılan özellikleri anlatır.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetlerinde talebini, talep esnekliğini ve etkileyen faktörleri anlatır.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetlerinde arzını, arz esnekliğini ve etkileyen faktörleri anlatır.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetleri üretim maliyetleri, verimlilik ve hakkaniyet konularını özetler.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetleri arzındaki kilit aktörleri ve rollerini özetler.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetleri finansmanı ile ilgili konuları özetleyebilecektir.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetlerinde finansmanın amacını ve önemini açıklar.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetlerinde mali kaynak toplama, havuzlama ve satın alma yöntemlerini özetler.1, 2, 3A, E
Sağlık sektöründe devletin ve pazarın rolünü özetleyebilecektir.1, 2, 3A, E
Sağlık sektöründe geçerli olan pazar yapılarını anlatır.1, 2, 3A, E
Sağlık sektöründe devletin pazara müdahale ettiği alanları, gerekçelerini ve müdahale şekillerini özetler.1, 2, 3A, E
Sağlık ekonomisinin küreselleşme, hukuk ve politika ile ilişkilerini özetleyebilecektir.1, 2, 3A, E
Sağlık ekonomisi ile küreselleşme ilişkisini anlatır.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme yöntemlerini özetleyebilecektir.1, 2, 3A, E
Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirmenin amacını ve önemini anlatır.1, 2, 3A, E
Ekonomik değerlendirme yöntemlerini karşılaştırmalı olarak özetler.1, 2, 3A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Sağlık ekonomisine giriş, temel kavramlar ve sağlık ekonomisinin gelişimiDers notlarının okunması
2Sağlık harcamalarının tanımı, türleri, etkileyen faktörlerDers notlarının okunması
3Sağlık Hizmetlerinin arzıDers notlarının okunması
4Sağlık hizmetleri arzını etkileyen faktörler, arzın fiyat esnekliğiDers notlarının okunması
5Sağlık hizmetlerinde talepDers notlarının okunması
6Sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen faktörler, talebin fiyat ve gelir esnekliğiDers notlarının okunması
7Sağlık hizmetlerinin finansmanı, amacı, önemi, hakkaniyet kavramıDers notlarının okunması
8Sağlık kurumlarında verimlilikDers notlarının okunması
9Küreselleşme ve Sağlık EkonomisiDers notlarının okunması
10Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleriDers notlarının okunması
11Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri (devam)Ders notlarının okunması
12Sağlık hizmeti pazarı ve Devletin rolüDers notlarının okunması
13Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirmeDers notlarının okunması
14Dersin değerlendirmesiDers notlarının okunması
Kaynak
Yok
1. Y. Çelik, Sağlık Ekonomisi. Siyasal Kitabevi, 2011. 2. Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı ders sunumları. 3. Sağlık Ekonomisi. Ed. Mustafa Solak, Anadolu Üniversitesi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu