Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İpek YAYLALI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İpek YAYLALI
Dersin YardımcılarıYok
Dersin AmacıTemel muhasebe bilgisi kazanabilecektir
Dersin İçeriğiBu ders; Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri ,Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi (çift kayıtlı muhasebe sistemi, tek düzen hesap planı),Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi,Finansal Varlıklar, Dönen ve Duran Varlıkların İşleyişi ,Yabancı Kaynakların Kapsamları ve Öz Sermaye Hesaplarının İşleyişi ,Gelir Hesapları ve İşleyişi ,Gider Hesapları ve İşleyişi,Temel Mali Tablolarının Düzenlenmesi - Gelir Tablosu,Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bilanço,Maliyet Hesaplarının İşleyişi,Envanter İşlemleri ve Amortisman,Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleri,İşletmenin Finansal Olaylarının Değerlendirilmesi ,Genel Muhasebe Yönetmeliği ve İlkeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebenin kavramları ve temel ilkelerini özetleyebilecektir16, 8, 9A
1.1. Muhasebenin kavramlarını öğrenir.16, 8, 9A
1.2. Muhasebenin temel ilkelerini öğrenir16, 8, 9A
2. Gelir tablosu ve bilançoyu açıklayabilecek ve yorumlayabilecektir13, 6, 9A
2.1. Gelir tablosunu yapar ve yorumlar13, 6, 9A
2.2. Bilanço yapar ve yorumlar13, 6, 9A
3. Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi yapabilecektir 13, 16, 6, 9A
3.1. Aktif hesapların kayıt sistemini anlar ve uygular13, 16, 6, 9A
3.2. Pasif hesapların kayıt sistemini anlar ve uygular13, 16, 6, 9A
4. Tek düzen hesap planındaki sınıf, grup ve hesapların işleyişini sağlık kurumları açısından öğrenebilecektir 16, 6, 8, 9A
4.1. Tekdüzen hesap planındaki gelir tablosu hesaplarını ve maliyet hesaplarını öğrenir ve uygular16, 6, 8, 9A
4.2. Tek düzen hesap planındaki 8. numara ve 9 numaralı nazım hesaplar hakkında bilgi sahibi olur 16, 6, 8, 9A
5. Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemlerini yapabilecektir 12, 16, 6, 9A
5.1. Dönem sonu gelir hesaplarının kapatılmasını, değerlemesini ve muhasebe kayıtlarını yapar12, 16, 6, 9A
5.2. Dönem sonu gider hesaplarının kapatılmasını, değerlemesini, karın zararın hesaplanmasını ve muhasebe kayıtlarını yapar12, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri YOK
2Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi (çift kayıtlı muhasebe sistemi, tek düzen hesap planı)YOK
3Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişiYOK
4Finansal Varlıklar, Dönen ve Duran Varlıkların İşleyişi YOK
5Yabancı Kaynakların Kapsamları ve Öz Sermaye Hesaplarının İşleyişi YOK
6Gelir Hesapları ve İşleyişi YOK
7Gider Hesapları ve İşleyişiYOK
8Temel Mali Tablolarının Düzenlenmesi - Gelir TablosuYOK
9Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi, BilançoYOK
10Maliyet Hesaplarının İşleyişiYOK
11Envanter İşlemleri ve AmortismanYOK
12Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleriYOK
13İşletmenin Finansal Olaylarının Değerlendirilmesi YOK
14Genel Muhasebe Yönetmeliği ve İlkeleriYOK
Kaynak
Toramanlı Gülnihal, 2008 Genel Muhasebe, DETAY YAYINEVİ, Toramanlı Gülnihal, 2019 Genel Muhasebe ve Dönem sonu işlemleri, Nobel Akademik Yayıncılık
Ders sunum notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7214
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11212
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11717
Genel Sınav ve Hazırlığı12222
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(135/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE-Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İpek YAYLALI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İpek YAYLALI
Dersin YardımcılarıYok
Dersin AmacıTemel muhasebe bilgisi kazanabilecektir
Dersin İçeriğiBu ders; Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri ,Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi (çift kayıtlı muhasebe sistemi, tek düzen hesap planı),Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi,Finansal Varlıklar, Dönen ve Duran Varlıkların İşleyişi ,Yabancı Kaynakların Kapsamları ve Öz Sermaye Hesaplarının İşleyişi ,Gelir Hesapları ve İşleyişi ,Gider Hesapları ve İşleyişi,Temel Mali Tablolarının Düzenlenmesi - Gelir Tablosu,Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bilanço,Maliyet Hesaplarının İşleyişi,Envanter İşlemleri ve Amortisman,Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleri,İşletmenin Finansal Olaylarının Değerlendirilmesi ,Genel Muhasebe Yönetmeliği ve İlkeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Muhasebenin kavramları ve temel ilkelerini özetleyebilecektir16, 8, 9A
1.1. Muhasebenin kavramlarını öğrenir.16, 8, 9A
1.2. Muhasebenin temel ilkelerini öğrenir16, 8, 9A
2. Gelir tablosu ve bilançoyu açıklayabilecek ve yorumlayabilecektir13, 6, 9A
2.1. Gelir tablosunu yapar ve yorumlar13, 6, 9A
2.2. Bilanço yapar ve yorumlar13, 6, 9A
3. Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi yapabilecektir 13, 16, 6, 9A
3.1. Aktif hesapların kayıt sistemini anlar ve uygular13, 16, 6, 9A
3.2. Pasif hesapların kayıt sistemini anlar ve uygular13, 16, 6, 9A
4. Tek düzen hesap planındaki sınıf, grup ve hesapların işleyişini sağlık kurumları açısından öğrenebilecektir 16, 6, 8, 9A
4.1. Tekdüzen hesap planındaki gelir tablosu hesaplarını ve maliyet hesaplarını öğrenir ve uygular16, 6, 8, 9A
4.2. Tek düzen hesap planındaki 8. numara ve 9 numaralı nazım hesaplar hakkında bilgi sahibi olur 16, 6, 8, 9A
5. Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemlerini yapabilecektir 12, 16, 6, 9A
5.1. Dönem sonu gelir hesaplarının kapatılmasını, değerlemesini ve muhasebe kayıtlarını yapar12, 16, 6, 9A
5.2. Dönem sonu gider hesaplarının kapatılmasını, değerlemesini, karın zararın hesaplanmasını ve muhasebe kayıtlarını yapar12, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri YOK
2Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi (çift kayıtlı muhasebe sistemi, tek düzen hesap planı)YOK
3Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişiYOK
4Finansal Varlıklar, Dönen ve Duran Varlıkların İşleyişi YOK
5Yabancı Kaynakların Kapsamları ve Öz Sermaye Hesaplarının İşleyişi YOK
6Gelir Hesapları ve İşleyişi YOK
7Gider Hesapları ve İşleyişiYOK
8Temel Mali Tablolarının Düzenlenmesi - Gelir TablosuYOK
9Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi, BilançoYOK
10Maliyet Hesaplarının İşleyişiYOK
11Envanter İşlemleri ve AmortismanYOK
12Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleriYOK
13İşletmenin Finansal Olaylarının Değerlendirilmesi YOK
14Genel Muhasebe Yönetmeliği ve İlkeleriYOK
Kaynak
Toramanlı Gülnihal, 2008 Genel Muhasebe, DETAY YAYINEVİ, Toramanlı Gülnihal, 2019 Genel Muhasebe ve Dönem sonu işlemleri, Nobel Akademik Yayıncılık
Ders sunum notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
4
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
9
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:59Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 16:00