Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HUKUKU 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Öncel Onur AKBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık hukuku ile ilgili temel bilgi ve mevzuata hakim olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bahar dönemi oryantasyonu,Temel hukuk kavramları,Anayasa'da sağlık ile ilgili düzenlemeler,Sağlık teşkilatı,Kamu sağlığı ile ilgili düzenlemeler,Sağlık çalışanlarının yetki ve sorumlulukları,Hukukta kişi kavramı,Kamu sağlık kurum ve kuruluşları,Kamu sağlık kurum ve kuruluşları,Özel sağlık kurum ve kuruluşları,Özel sağlık kurum ve kuruluşları,Sağlık politikaları,Genel sağlık sigortası,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sağlık hukuku ile ilgili kavramları anlayabilecektir. 1, 12, 3 A
2.Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının yapısına ilişkin hukuksal alt yapıyı değerlendirebilecektir. 1, 12, 2, 3 A
3.Bir kamu politikası olarak sağlık politikalarını tartışabilecektir. 1, 11, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bahar dönemi oryantasyonu Ders notlarının okunması
2 Temel hukuk kavramları Ders notlarının okunması
3 Anayasa'da sağlık ile ilgili düzenlemeler Ders notlarının okunması
4 Sağlık teşkilatı Ders notlarının okunması
5 Kamu sağlığı ile ilgili düzenlemeler Ders notlarının okunması
6 Sağlık çalışanlarının yetki ve sorumlulukları Ders notlarının okunması
7 Hukukta kişi kavramı Ders notlarının okunması
8 Kamu sağlık kurum ve kuruluşları Ders notlarının okunması
9 Kamu sağlık kurum ve kuruluşları Ders notlarının okunması
10 Özel sağlık kurum ve kuruluşları Ders notlarının okunması
11 Özel sağlık kurum ve kuruluşları Ders notlarının okunması
12 Sağlık politikaları Ders notlarının okunması
13 Genel sağlık sigortası Ders notlarının okunması
14 Genel tekrar Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
Web siteleri ve diğer dökümanlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu