Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Kalite Yönetimi, Meslek Etiği
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sinem CECE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık Kurumlarının yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak, sağlık kurumlarının yönetimindeki değişim ve belirsizliklerle baş edebilmek için geliştirilecek stratejilerin nasıl belirlendiğini değerlendirmek, Sağlık Kurumların performansının yönetilmesi gibi uygulamaları sorgulamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık Kavramı,2. Hizmet Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri,3. Türk Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı,4. Sağlık Hizmetleri Finansmanı,5. Sağlık Kurumları Yönetiminde temel Kavramlar,6. Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi,7. Örgüt teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi,8. Sağlık Ve Değişen Çevresi,9.Sağlık ve Değişen Çevresi,10. Sağlık Teşkilatındaki Değişim ,11.Hastane Yönetimi, Yönetici ve Türkiye'deki Uygulama,12.Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemi,13. Sağlık kurumunda kalite Yönetimi,14.Genel tekrar-vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, 1 A, C
1.Sağlık Kurumları kavramını ve sağlık kurumları yönetiminin belirleyicilerini tanımlayabilecektir. 1 A, C
1.1.Türkiye'deki sağlık kurumları örgütlenmesini analiz eder 1 A, C
1.2.Sağlık sistemi içinde sağlık kurumlarının konumunu bilir 1 A, C
2.Sağlık kurumlarını tanımlayabilecek ve sınıflandırılmasını ayırt edebilecektir. 1 A, C
2.2.Tarihsel süreçte sağlık kurumları organizasyonlarının gelişimini ve sağlık piyasasında hastane rekabetini bilir 1 A, C
3.Sağlık kurumları organizasyonunun fonksiyonel birimlerini listeleyecek ve işlevlerini bilecektir. 1 A, C
3.1.Bir sağlık kurumundaki temel yönetsel süreçleri, organizasyonu analiz eder, 1 A, C
3.2.Sağlık kurumundaki insan kaynakları süreçlerinin önemini bilir, 1 A, C
3.3.Sağlık kurumundaki kalite yönetim süreçlerinin önemini açıklar, 1 A, C
3.4.Sağlık kurumundaki teşhis ve tedavi süreçlerini analiz eder, 1 A, C
3.5.Sağlık kurumundaki tıbbi destek hizmetleri süreçlerini bilir, 1 A, C
3.6.Sağlık kurumundaki kurumsal ilişki yönetiminin önemi hakkında bilgi sahibi olur, 1 A, C
2.1. Sağlık kurumlarının hangi kriterlere göre sınıflandırıldığını analiz eder 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık Kavramı Ders notlarının okunması
2 2. Hizmet Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri ders notlarının okunması
3 3. Türk Sağlık Sistemi, Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı ders notlarının okunması
4 4. Sağlık Hizmetleri Finansmanı ders notlarının okunması
5 5. Sağlık Kurumları Yönetiminde temel Kavramlar ders notlarının okunması
6 6. Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi ders notlarının okunması
7 7. Örgüt teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi ders notlarının okunması
8 8. Sağlık Ve Değişen Çevresi ders notlarının okunması
9 9.Sağlık ve Değişen Çevresi ders notlarının okunması
10 10. Sağlık Teşkilatındaki Değişim ders notlarının okunması
11 11.Hastane Yönetimi, Yönetici ve Türkiye'deki Uygulama ders notlarının okunması
12 12.Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemi ders notlarının okunması
13 13. Sağlık kurumunda kalite Yönetimi ders notlarının okunması
14 14.Genel tekrar-vaka çalışması ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Şahin Kavuncubaşı ve Selami Yıldırım, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Ali Coşkun ve Ahmet Akın, Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi Sağlık Kurumları Yönetimi I, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sevgi Kurtulmuş, Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Sağlık Yönetimi Haydar Sur ve Tuncay Palteki, Hastane Yönetimi Metin Ateş, Sağlık İşletmeciliği

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu