Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ DOKÜMANTASYON 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağlayan KAVGAOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi dokümantasyon ve arşiv konusunda bilgi vermek, tıbbi dokümantasyon ve arşivlemenin önemini anlatmak ve bunların kullanıcıların hizmetine nasıl sunulacağını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Bireysel sağlık kayıtları ve TD ile ilgili temel kavramlar,2.Tıbbi Dokümantasyonun Önemi,3.Tıbbi Dokümantasyonun Tarihçesi,4.Hasta Dosyaları,5.Hasta Dosyaları Arşivi,6.Tıbbi Dokümanlarınların ve hasta dosyalarının hukuki durumu,7.Tıbbi Dokümanlarınların ve hasta dosyalarının hukuki durumu,8.Raporlar,9.Uluslararası Hastalık Sınıflandırma sistemleri,10.ICD 10,11.Sağlık bilgi sistemleri ve sağlık hizmetlerinde enformasyon,12.Hastane bilgi sistemi,Bildirimi Zorunlu Hastalıklar,14. Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Tıbbi dokümanlarla ilgili temel tanım ve kavramları tanımlayabilecektir. 1, 2
1.1.Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini açıklayabilir. 1, 2
1.2.Tıbbi dokümanların önemini açıklayabilir. 1, 2
1.3.Tıbbi dokümanların gizliliği, saklanması ve standardizasyonunu anlatabilir. 1, 14, 2
2.Hasta dosyalarını düzenleyebilecektir. 1, 19 C
2.1.Hasta dosyalarını düzenler. C
3.Sağlık bilişimi ve hastane enformasyon sistemlerini açıklayabilir. 1, 2
3.1.Elektronik kaynaklardan ve veri tabanlarından tıbbi dokümanları saptayabilir. 1, 10, 2
1.4. Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyonla ilişkili yasal mevzuatı belirleyebilir. 1, 2
2.2. Arşiv sistemini oluşturur. 1, 12, 2
2.3. Hasta dosyaları için indeksleri tanımlayabilir. 1, 2
2.4. Hastalıkla ilgili uluslararası sınıflama sistemlerini listeler. 1, 12
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Bireysel sağlık kayıtları ve TD ile ilgili temel kavramlar Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
2 2.Tıbbi Dokümantasyonun Önemi Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
3 3.Tıbbi Dokümantasyonun Tarihçesi Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
4 4.Hasta Dosyaları Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
5 5.Hasta Dosyaları Arşivi Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
6 6.Tıbbi Dokümanlarınların ve hasta dosyalarının hukuki durumu Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
7 7.Tıbbi Dokümanlarınların ve hasta dosyalarının hukuki durumu Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
8 8.Raporlar Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
9 9.Uluslararası Hastalık Sınıflandırma sistemleri Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
10 10.ICD 10 Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
11 11.Sağlık bilgi sistemleri ve sağlık hizmetlerinde enformasyon Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
12 12.Hastane bilgi sistemi Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
13 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
14 14. Genel Değerlendirme Konuyla ilgili makalelerin incelenmesi
Kaynaklar
Öğretim Elemanının Ders Notları
Özbabalık, D., Arslantaş,D., Arslantaş, A., Adapınar, B., Dündar, E., ÇETİNKAYA, F.(2012), Tıbbi Dokümantasyon, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2495, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1466 İMİR, Ç., Anadoludaki Sağlık Mabedleri, güncel gastroenteroloji 17/1, s:10-21 Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu