Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Harun GÜLAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık kurumlarında Kalite Yönetim Sistemi şartlarını bilen, uygulamalarına hakim, kalite yönetim sisteminin kuruma sağlayacağı yararlara değer katabilecek çalışanların sisteme kazandırılması
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Kurumlarında Sürdürülebilirlik Açısından Kalite ve TKY Felsefesi ve Yaklaşımları,Sağlık Kurumlarında Kalitenin Tarihsel Gelişimi,Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetiminin İçeriği ve Prensipleri,Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetiminin Araçları,Sağlık Kurumlarında TKY Bileşenleri, Kaizen,Yalın Yönetim, Altı Sigma ve Tam Zamanında Üretim,Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları ve Kalite İlişkisi,Sağlık Kurumlarında Kalite Kültürü,Sağlık Kurumlarında Rekabet Avantajı İçin Kalitenin Stratejik Yayılımı,Sağlık Kurumlarında Kalite Kontrol Çemberleri,Sağlık Kurumlarında Kalite Fonksiyon Göçerimi,Sağlık Kurumlarında Kaliteyi Ölçme: ISO,Denetim ve Kalibrasyon,Sağlık Kurumlarında Kalite Maliyetleri ve Kalite Teknikleri,Sağlık Kurumlarında EFQM ve KALDER Mükemmellik Modeli,Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Etik İle Sosyal Sorumluluk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur 1, 2, 3 A
Sağlık sisteminde sürekli iyileştirme ve süreç yönetimini benimser 1, 2, 3 A
Sağlık kurumlarının verimliliğinde kalite yaklaşımının önemini kavrar 1, 2, 3 A
Sağlıkta kalite ve akreditasyon ile ilgili standartlar konusunda fikir sahibi olur 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Kurumlarında Sürdürülebilirlik Açısından Kalite ve TKY Felsefesi ve Yaklaşımları Ders notlarının okunması
2 Sağlık Kurumlarında Kalitenin Tarihsel Gelişimi Ders notlarının okunması
3 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetiminin İçeriği ve Prensipleri Ders notlarının okunması
4 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetiminin Araçları Ders notlarının okunması
5 Sağlık Kurumlarında TKY Bileşenleri, Kaizen,Yalın Yönetim, Altı Sigma ve Tam Zamanında Üretim Ders notlarının okunması
6 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları ve Kalite İlişkisi Ders notlarının okunması
7 Sağlık Kurumlarında Kalite Kültürü Ders notlarının okunması
8 Sağlık Kurumlarında Rekabet Avantajı İçin Kalitenin Stratejik Yayılımı Ders notlarının okunması
9 Sağlık Kurumlarında Kalite Kontrol Çemberleri Ders notlarının okunması
10 Sağlık Kurumlarında Kalite Fonksiyon Göçerimi Ders notlarının okunması
11 Sağlık Kurumlarında Kaliteyi Ölçme: ISO,Denetim ve Kalibrasyon Ders notlarının okunması
12 Sağlık Kurumlarında Kalite Maliyetleri ve Kalite Teknikleri Ders notlarının okunması
13 Sağlık Kurumlarında EFQM ve KALDER Mükemmellik Modeli Ders notlarının okunması
14 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Etik İle Sosyal Sorumluluk Ders notlarının okunması
Kaynaklar
• Canan Çetin ve M. Lütfi Arslan, Toplam Kalite Yönetimi, 6.Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi, 2017. • Jeffrey K. Liner, Toyota Tarzı, 2. Baskı, İstanbul: Optimist Yayınları, 2014. • David L. Goetsch ve Stanley B. Davis, Özlem İpekgil Doğan ve Mert Topayan (Ed.), Toplam Kaliteye Giriş, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2016. • Muhsin Halis, Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2013. • Oygur Yamak, Kalite Odaklı Mükemmellik, 1. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. Toplam Kalite Yönetimi alanında yazılan ve derste ele alınan konuları içeren her türlü yayın (kitap, makale v.b.) kaynak olarak izlenebilir.
Ders sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 13 2 26
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 52
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu