Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALK SAĞLIĞI 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aslıhan DEMİRCAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Halk sağlığı yaklaşımını ve önemli çalışma alanlarını değerlendirmek ve sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısı getirebilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Halk Sağlığı Yaklaşımı,Sağlık Yönetimi,Epidemiyoloji,Kadın Sağlığı,Cinsel Sağlık,Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması,Çocuk ve Genç Sağlığı,Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Hizmetleri,Kronik Hastalıklar,Çevre Sağlığı,Beslenme,Yaşlı Sağlığı,Kazalar ve Yaralanmalar,Olağan dışı Durumlarda Sağlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Halk Sağlığı branşının temel ilke ve yöntemlerini özetleyebilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Sağlık ve halk sağlığı kavramlarını açıklar. 1, 2 A
1.2. Epidemiyoloji, demografi, biyoistatistik kavramlarını açıklar. 1, 15, 2 A
1.3. Sağlık göstergelerini sıralar. 1, 15, 6 A
1.4. Toplumda öncelikli sağlık sorunlarının nasıl belirlendiğini özetler. 1, 12 A
1.5. Temel sağlık hizmetlerini açıklar. 1, 2 A
2. Bir toplum için önemli/öncelikli sağlık sorunlarını açıklayabilecektir. 1, 15, 2 A
2.1. Beslenme sorunlarını ve beslenmenin iyileştirilmesine yönelik ülke projelerini özetler 1, 2, 3 A
2.2. Kadın ve üreme sağlığı sorunlarını ve bu alandaki ülke projelerini özetler. 1, 2 A
2.3. Çocuk ve genç sağlığı sorunlarını ve bu alandaki ülke projelerini özetler. 1, 15 A
2.4. Yaşlı sağlığı sorunlarını ve bu alandaki ülke projelerini özetler. 1, 15, 3 A
2.5. Bulaşıcı olan ve olmayan önemli hastalıkları ve bu alandaki ülke projelerini özetler. 1, 15, 8 A
3. Toplumdaki özel grupların önemli/öncelikli sağlık sorunlarını halk sağlığı bakış açısıyla özetleyebilecektir. 1, 2 A
3.1. Dünyada ve Türkiye'deki kadın ve üreme sağlığı sorunlarını açıklar. 1, 12, 2 A
3.2. Dünyada ve Türkiye'deki çocuk ve genç sağlığı sorunlarını açıklar. 1, 2 A
3.3. Dünyada ve Türkiye'deki yaşlı sağlığı sorunlarını açıklar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Halk Sağlığı Yaklaşımı Ders notlarının okunması
2 Sağlık Yönetimi Ders notlarının okunması
3 Epidemiyoloji Ders Notlarının Okunması
4 Kadın Sağlığı Ders Notlarının Okunması
5 Cinsel Sağlık Ders Notlarının Okunması
6 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Ders Notlarının Okunması
7 Çocuk ve Genç Sağlığı Ders Notlarının Okunması
8 Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Hizmetleri Ders Notlarının Okunması
9 Kronik Hastalıklar Ders Notlarının Okunması
10 Çevre Sağlığı Ders Notlarının Okunması
11 Beslenme Ders Notlarının Okunması
12 Yaşlı Sağlığı Ders Notlarının Okunması
13 Kazalar ve Yaralanmalar Ders Notlarının Okunması
14 Olağan dışı Durumlarda Sağlık Ders Notlarının Okunması
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Çağatay Güler, Levent Akın; Halk Sağlığı Rahmi Dirican, Nazan Bilgel; Halk Sağlığı Sabahat Tezcan; Epidemiyoloji. Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu