Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DEPREME DAYANIKLI TASARIM 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Özge KARABAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye’deki deprem tehlikesi ve riskinin öğretilmesi. Deprem-yapı etkileşiminin öğretilmesi. Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkelerinin öğretilmesi. Deprem yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Depremin oluş sebepleri ve türleri,Türkiye’nin genel tektonik durumu ve başlıca depremler,Deprem yer hareketinin özellikleri,Deprem dalgaları ve deprem tahminleri,Yapıların titreşim frekansı ve zamana bağlı değişimi,Yapı sağlığı izleme sistemleri,Davranış spektrumları,Türk Deprem Yönetmeliği ve hesap yöntemleri,Eşdeğer deprem yükü hesabı,Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri,Rijitlik,Süneklik ve stabilite,Depreme dayanıklı mimari tasarım,Zemin etkileri ve deprem hasarları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Depremin oluş sebepleri ve türleri
2 Türkiye’nin genel tektonik durumu ve başlıca depremler
3 Deprem yer hareketinin özellikleri
4 Deprem dalgaları ve deprem tahminleri
5 Yapıların titreşim frekansı ve zamana bağlı değişimi
6 Yapı sağlığı izleme sistemleri
7 Davranış spektrumları
8 Türk Deprem Yönetmeliği ve hesap yöntemleri
9 Eşdeğer deprem yükü hesabı
10 Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri
11 Rijitlik
12 Süneklik ve stabilite
13 Depreme dayanıklı mimari tasarım
14 Zemin etkileri ve deprem hasarları
Kaynaklar
Ders sunuları
1 Zekai Celep, Deprem Mühendisliğine giriş. 2 Mehmet Emin Tuna, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı. 3 Anil K. Chopra, Dynamics of Structures.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu