Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MUKAVEMET II 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnşaat teknolojisinde kolon, kiriş tasarımlarında Mukavemet-I'e göre daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, elastik eğri, burulma, burkulma, kesmeli eğilme, plastik deformasyon gibi konularda yorum yapabilecek yapabilecek seviyeye gelmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Asal gerilmeler ve genelleştirilmiş Hooke kanunu,Kırılma hipotezleri, uygulama soruları,Burulmada açı ve uzama,Dairesel Millerde Burulma Gerilmesi ,Kesmeli eğilme-1,Kesmeli eğilme-2,Birleşik Gerilmeler-1,Birleşik Gerilmeler-2,Birleşik Gerilmeler-3,Elastik Eğri ve Çift İntegral Metodu,Farklı Yüklenmeler için Elastik Eğri Denklemleri,Kolonlar ve Burkulma,Burkulma Gerilmesi, Euler ve Tatmajer Eğirisi, Narinlik Oranı,Enerji metodlarına giriş (zaman kalırsa); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kirişlerde moment ve kayma gerilmelerini hesaplar.
Burulma gerilmesini hesaplar.
Birleşik gerilmeleri hesaplar.
İntegrasyon yöntemi ile izostatik sistemlerde sehim hesaplar.
Burkulmayı yorumlar.
Enerji yöntemlerini tanır.
Asal gerilmeleri hesaplayarak kırılma hipotezleri ile deformasyonu yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Asal gerilmeler ve genelleştirilmiş Hooke kanunu Gerilme-Genleme Diyagramı
2 Kırılma hipotezleri, uygulama soruları Mohr Çemberi
3 Burulmada açı ve uzama
4 Dairesel Millerde Burulma Gerilmesi
5 Kesmeli eğilme-1 Kayma Gerilmesi ve Atalet Momenti
6 Kesmeli eğilme-2 Kesit Tesirleri
7 Birleşik Gerilmeler-1 3 eksende moment
8 Birleşik Gerilmeler-2
9 Birleşik Gerilmeler-3
10 Elastik Eğri ve Çift İntegral Metodu İntegral
11 Farklı Yüklenmeler için Elastik Eğri Denklemleri
12 Kolonlar ve Burkulma
13 Burkulma Gerilmesi, Euler ve Tatmajer Eğirisi, Narinlik Oranı
14 Enerji metodlarına giriş (zaman kalırsa)
Kaynaklar
F.P.Beer,E.R.Jonhston, “Mechanics of Materials”, McGraw-Hill, 1992.
Mustafa İnan, Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Vakfı. 2015. Prof. Dr. Mustafa Savcı, Prof. Dr. Alaeddin Arpacı" Mukavemet Teorik Esaslar, Çözümlü Problemler, Birsen Yayınevi, 1999. Mehmet H. Omurtag, Statik ve Mukavemet, Nobel Akademik Yayıncılık, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu