Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DETAY ÇİZİMİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Necla İlknur SEVİNÇ GÖKMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Bengü YOĞURTÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan detay çözümlerini planlayabilmesi ve bilgisayar programları aracılığı ile teknik resmini geliştirerek, çizimi görselleştirilebilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş. Dersin değerlendirme kriterlerinin aktarılması.,Projelendirme aşamaları ve uygulama ilkeleri,Vaziyet planı çizimi,Kat planı ve çatı planı çizimi,Kat planı ve çatı planı çizimi,Yapı kesitlerinin çizimi,Yapının görünüşlerinin çizimi,Detay çizimleri,Detay çizimleri,Merdiven plan ve detay çizimi,Merdiven plan ve detay çizimi,Doğrama detayları,Kapı detayları,Proje hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci, bir inşaat projesindeki detay çizimlerinin teknik resmini hazırlayabilecektir.
2. Bir projedeki detay çizimini 3 boyutlu hale getirip görselleştirebilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Dersin değerlendirme kriterlerinin aktarılması.
2 Projelendirme aşamaları ve uygulama ilkeleri
3 Vaziyet planı çizimi
4 Kat planı ve çatı planı çizimi
5 Kat planı ve çatı planı çizimi
6 Yapı kesitlerinin çizimi
7 Yapının görünüşlerinin çizimi
8 Detay çizimleri
9 Detay çizimleri
10 Merdiven plan ve detay çizimi
11 Merdiven plan ve detay çizimi
12 Doğrama detayları
13 Kapı detayları
14 Proje hazırlama
Kaynaklar
Şahinler, O, Kızıl, F., (2004), “Mimarlıkta teknik resim”, YEM, İstanbul.
Şahinler, O, Kızıl, F., (2004), “Mimarlıkta teknik resim”, YEM, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
X
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu