Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAPI METRAJI VE MALİYETİ 3+0 3 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serkan BAŞLAYICI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sevgi SIRMA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, inşaat projesi ve uygulama sonucunda olan imalat üzerinden metraj ve keşif aşamaları için gerekli bilgilerin öğretilmesi amaçlanmıştır
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı ve Amacının Açıklanması, Başarı Koşullarının Açıklanması,İnşaat Projelerişnde Kullanılan Terminoloji ve Proje Tipleri,Metraj Hesapları ve Uygulamaları,Metraj Hesapları ve Uygulamaları,Birim Fiyatlar, Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Analizleri,Özel Fiyat Analizleri, Elemanları ve Özel Fiyat Gereksinim Nedenleri,Yapı Metraj Cetvelinin Düzenlenmesi,Keşif Hesapları ve Uygulamaları,Proje Çalışması,Fiyat Farkı ve Uygulaması, İhzarat ve İhzarat Bedeli Ödenecek Durumlar,Teklif Fiyatı ve Teklif Dosyası Oluşturma, Hakediş Hazırlamanın Genel Kuralları ve Hakediş Düzenlenmesi,Ataşman Defteri, Yeşil Defter ve Hakediş Raporunun Düzenlenmesi,Geçici Kabul ve Kesin Kabul İşlemleri,Örnek çalışmaların incelenmesi ve Uygulama Alıştırmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 16, 2 A, C
Birim fiyat türlerini ve birim fiyat hesaplarını yapabilecektir. 1, 10 A, C
Yeni yapı yapılırken kullanılan ihale tipleriyle, inşaat projelerinde kullanılan ihale tiplerini ayırt edebilecektir. 1, 10 A, C
Geçici ve kesin kabul işlemlerini, eksik veya kusurlu durumlarda yapılması gerekenleri bilecektir. 1, 16 A, C
Metraj ve keşif kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 16 A, C
Yeşil defter ve ataşman defteri bilgilerini kullanarak elde veya bir hakediş programında, bir projeye ait hakedişleri düzenleyebilecektir. 1, 16 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı ve Amacının Açıklanması, Başarı Koşullarının Açıklanması
2 İnşaat Projelerişnde Kullanılan Terminoloji ve Proje Tipleri
3 Metraj Hesapları ve Uygulamaları
4 Metraj Hesapları ve Uygulamaları
5 Birim Fiyatlar, Birim Fiyat Tarifleri ve Birim Fiyat Analizleri
6 Özel Fiyat Analizleri, Elemanları ve Özel Fiyat Gereksinim Nedenleri
7 Yapı Metraj Cetvelinin Düzenlenmesi
8 Keşif Hesapları ve Uygulamaları
9 Proje Çalışması
10 Fiyat Farkı ve Uygulaması, İhzarat ve İhzarat Bedeli Ödenecek Durumlar
11 Teklif Fiyatı ve Teklif Dosyası Oluşturma, Hakediş Hazırlamanın Genel Kuralları ve Hakediş Düzenlenmesi
12 Ataşman Defteri, Yeşil Defter ve Hakediş Raporunun Düzenlenmesi
13 Geçici Kabul ve Kesin Kabul İşlemleri
14 Örnek çalışmaların incelenmesi ve Uygulama Alıştırmaları
Kaynaklar
Mazlum Birecikli, Yapı Metrajı Ve Maliyeti, Birsen Yayınevi, 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 18 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu