Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hakan MACUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, yapı elemanlarının tasarımı için gerekli temel hesaplamaların öğretilmesi amaçlanmıştır. Betonarme, ahşap gibi yapıları oluşturan elemanları tanıtmak; duvar, döşeme, temel, çatı, merdiven, kiriş, kolon, pencere, kapı gibi elemanların CAD ortamında çizimi konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Matematiksel Modelin Tanımı. Programlara İlişkin Genel Bilgiler.,2. Program Genel Tanıtımı. Betonarme Eleman Tarifi,3. Toolbar Tanıtımı. Aks Oluşturma.,4. Kolon, Perde, Kiriş, Döşeme, Temel, Çatı Tanımlama.,5. Kolon, Perde, Kiriş, Döşeme, Temel, Çatı Tanımlama.,6. Yük Bilgilerini Oluşturma . Modele Aktarımı.,7. Deprem İvme Spektrumu. TBDY2018 Bina Kısıtları.,8. Model Oluşturma. Proje Ayarları.,9. Yapısal Değerlendirme. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi.,10. Proje Çizimi, Tasarımı ve Farklı Ortamlarla Paylaşımı,11. Proje Çizimi, Tasarımı ve Farklı Ortamlarla Paylaşımı,12. Güçlendirme Projesi Tasarımı,13. İskele Projesi Tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci;
1. CAD sisteminde çizicinin temel fonksiyonlarını açıklayabilecektir.
2. Duvar, döşeme, temel, çatı, merdiven, kiriş, kolon, pencere, kapı gibi yapı elemanlarını CAD ortamında çizebilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Matematiksel Modelin Tanımı. Programlara İlişkin Genel Bilgiler.
2 2. Program Genel Tanıtımı. Betonarme Eleman Tarifi
3 3. Toolbar Tanıtımı. Aks Oluşturma.
4 4. Kolon, Perde, Kiriş, Döşeme, Temel, Çatı Tanımlama.
5 5. Kolon, Perde, Kiriş, Döşeme, Temel, Çatı Tanımlama.
6 6. Yük Bilgilerini Oluşturma . Modele Aktarımı.
7 7. Deprem İvme Spektrumu. TBDY2018 Bina Kısıtları.
8 8. Model Oluşturma. Proje Ayarları.
9 9. Yapısal Değerlendirme. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi.
10 10. Proje Çizimi, Tasarımı ve Farklı Ortamlarla Paylaşımı
11 11. Proje Çizimi, Tasarımı ve Farklı Ortamlarla Paylaşımı
12 12. Güçlendirme Projesi Tasarımı
13 13. İskele Projesi Tasarımı
Kaynaklar
Ders Sunuları
Bağcı, Ö., Çerçi, D., “Bilgisayar Destekli Tasarım”, MEB Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
X
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu