Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SU TEMİNİ VE İLETİMİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aybüke ALKANAT GÜNALTAY
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aybüke ALKANAT GÜNALTAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, çevredeki uygun su kaynaklarının tespit edilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Giriş ve genel tanımlar,2. Çevre sağlığı ve insan sağlığı,3. İçme suyu özellikleri ve kalite kontrolü,4. İçmesuyu kaynakları sınıfkandırılmaları,5. Gelecekte nüfus ve su ihtiyacı hesabı,6. Suların derlenmesi (kaptaj),7. Suların İletilmesi,8. İletim hatlarındaki sanat yapıları,9. Suların arıtılması,10. Suların biriktirlmesi,11. Su dağıtım sistemleri,12. Atık su yönetimi ve çevre,13. Çevresel parametreler,14. Su temini ve çevre sağlığı arasındaki ilişki; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci;
1. Su tüketimi kavramını açıklayabilecektir. 1, 10, 14, 2, 21 A
2. Su kaynaklarını açıklayarak, sınıflandırabilecektir. 1, 10, 14, 2 A
3. Su temini kavramını açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 2 A
4. Su temini yöntemlerini açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 2 A
5. Proje kriterlerini açıklayabilecektir. 1, 12, 14, 15, 16, 4 A
6. Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili bilgileri açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 2 A
7. Çevre ve çevre sağlığı kriterlerini açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 2 A
8. Çevresel parametreleri değerlendirebilecektir. 1, 10, 12, 14, 2 A
9. Su temini ve çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir. 1, 10, 14, 2 A
10. Çevre sağlığı tesisleri hakkında bilgi verebilecektir. 1, 10, 12, 14, 2, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Giriş ve genel tanımlar
2 2. Çevre sağlığı ve insan sağlığı
3 3. İçme suyu özellikleri ve kalite kontrolü
4 4. İçmesuyu kaynakları sınıfkandırılmaları
5 5. Gelecekte nüfus ve su ihtiyacı hesabı
6 6. Suların derlenmesi (kaptaj)
7 7. Suların İletilmesi
8 8. İletim hatlarındaki sanat yapıları
9 9. Suların arıtılması
10 10. Suların biriktirlmesi
11 11. Su dağıtım sistemleri
12 12. Atık su yönetimi ve çevre
13 13. Çevresel parametreler
14 14. Su temini ve çevre sağlığı arasındaki ilişki
Kaynaklar
Ders Sunuları
Muslu, Y., “Çözümlü Problemlerle Su Temini ve Çevre Sağlığı”, Dördüncü Baskı, Su Vakfı Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu