Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MUKAVEMET I 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Öncül: Mekanik ve Statik, Genel Matematik Ardıl: Mukavemet-II, Betonarme, Zemin Mekaniği, Yapı Onarımı ve Güçlendirme
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Berk KESKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnşaat teknolojisinde önemli bir yeri olan cisimlerin (kolon, kiriş vb.) karşılaşılan farklı zorlanmalar karşısındaki şekil değiştirme davranışlarınının incelenmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş. Statik tekrar,Gerilmede temel kavramlar,Kesme gerilmeleri,Şekil değiştirme, elastisite modülü,Malzemenin mekanik özelliklerinin belirlenmesi,Genel uygulama soruları,Statikçe belirsiz sistemlerde gerilmeler,Atalet momenti, basit eğilme davranışı,Kesme-eğilme momenti diyagramları ve gerilmeyle ilişkisi,Basit eğilme gerilmesi,Düzlemde gerilme hali, asal gerilmeler, 3 boyutta gerilme hali,Mohr dairesinin temelleri,Mohr dairesi ve uygulama soruları,Genel uygulama soruları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Statik tekrar
2 Gerilmede temel kavramlar
3 Kesme gerilmeleri
4 Şekil değiştirme, elastisite modülü
5 Malzemenin mekanik özelliklerinin belirlenmesi
6 Genel uygulama soruları
7 Statikçe belirsiz sistemlerde gerilmeler
8 Atalet momenti, basit eğilme davranışı
9 Kesme-eğilme momenti diyagramları ve gerilmeyle ilişkisi
10 Basit eğilme gerilmesi
11 Düzlemde gerilme hali, asal gerilmeler, 3 boyutta gerilme hali
12 Mohr dairesinin temelleri
13 Mohr dairesi ve uygulama soruları
14 Genel uygulama soruları
Kaynaklar
F.P.Beer,E.R.Jonhston, “Mechanics of Materials”, McGraw-Hill, 1992.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 3 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu