Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ BİLİŞİM 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin SARPKAYA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin SARPKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin tıbbi bilişim sistemleri konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıbbi Hizmetler ve Bilişim Teknolojilerinin İlişkisi, Tıbbi Bilişim Teknolojilerinin Ortaya Çıkışı,Tıbbi Bilişim Teknolojilerinin Bileşenleri, Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi,Elektronik Tıbbi Kayıt Formatları, Tanı Standardizasyonu ve Veritabanları,Tıbbi Bilişim Sistemlerinin Entegrasyonu,Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri,Tıbbi Görüntü Arşiv Kayıt ve İletim Sistemleri (PACS),Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri,Teleradyoloji ve Teletıp Sistemleri,TeleEKG ve Dijital Triyaj Uygulamaları,Biyomedikal Yönetim Yazılımları,Tıbbi Tedarik ve Finans Yazılımları,Yönetim Karar Destek Sistemleri, Tıbbi Verilerin Güvenliği ve Arşiv Yönetimi,Klinik Karar Destek Sistemleri ve Yoğun Bakım Yönetim Yazılımları,Tıbbi Bilişim Teknolojisinin Geleceği ve Dijital Hastane Değerlendirme Kriterleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tıbbi bilişim kavramının öğrenilmesi
1.1. Dijital hastaneler ve tıbbi bilişim teknolojisinin geleceği hakkında bilgi sahibi olmak
2. Tıbbi bilişimin ortaya çıkışı, bileşenleri ve sistemlere dair bilgilerin alınması
3. Tıbbi verilerin formatları ve standardizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak
4. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
5. Radyoloji ve Laboratuvar yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak
6. Tele-sağlık uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
7. Tıbbi tedarik, finans ve biyomedikal yönetim yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak
8. Yönetim karar destek programları hakkında bilgi sahibi olmak
9. Klinik karar destek sistemleri ve yoğun bakım yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Hizmetler ve Bilişim Teknolojilerinin İlişkisi, Tıbbi Bilişim Teknolojilerinin Ortaya Çıkışı
2 Tıbbi Bilişim Teknolojilerinin Bileşenleri, Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi
3 Elektronik Tıbbi Kayıt Formatları, Tanı Standardizasyonu ve Veritabanları
4 Tıbbi Bilişim Sistemlerinin Entegrasyonu
5 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
6 Tıbbi Görüntü Arşiv Kayıt ve İletim Sistemleri (PACS)
7 Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri
8 Teleradyoloji ve Teletıp Sistemleri
9 TeleEKG ve Dijital Triyaj Uygulamaları
10 Biyomedikal Yönetim Yazılımları
11 Tıbbi Tedarik ve Finans Yazılımları
12 Yönetim Karar Destek Sistemleri, Tıbbi Verilerin Güvenliği ve Arşiv Yönetimi
13 Klinik Karar Destek Sistemleri ve Yoğun Bakım Yönetim Yazılımları
14 Tıbbi Bilişim Teknolojisinin Geleceği ve Dijital Hastane Değerlendirme Kriterleri
Kaynaklar
Çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş sunumlar ve makaleler
Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Edward H. Shortliffe, Leslie E. Perreault, Springer Science & Business Media Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Edward H. Shortliffe, Leslie E. Perreault, Springer Science & Business Media

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
X
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu