Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOLOJİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Anatomi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin insan organizmasını oluşturan hücre, organ ve sistemlerin işlevsel mekanizmalarını öğrenmesi ve bu işlevsel mekanizmaların birbirleri ile ilişkilerini değerlendirebilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fizyolojiye Giriş,Hücre Fizyolojisi,Kas Fizyolojisi,Kan Fizyolojisi,Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 1: Kalp,Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 2: Dolaşım,Solunum Sistemi Fizyolojisi,Boşaltım Sistemi Fizyolojisi,Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 1: Sinir Sistemine Giriş ve Merkezi Sinir Sistemi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 2: Periferik Sinir Sistemi,Sinir Sistemi Fizyolojisi 3: Duyu Fizyolojisi,Endokrin Sistem Fizyolojisi,Üreme Sistemi Fizyolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Genel fizyolojik kavramları ve mekanizmaları özetler. 1, 13, 2, 21, 8 A, C, D, E
2. Fizyolojik kontrol mekanizmalarını açıklar. 1, 13, 2, 21, 8 A, C, D, E
3. Vücudun hücresel organizasyonunu ve hücresel yapıların işlevlerini tanımlar. 1, 13, 2, 21, 8 A, C, D, E
4. Aksiyon potansiyeli oluşumunu ve ilerleyişini açıklar. 1, 13, 2, 21, 8 A, C, D, E
5. Kas kasılmasının temel ilkelerini ve mekanizmasını açıklar. 1, 13, 2, 21, 8 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fizyolojiye Giriş
2 Hücre Fizyolojisi
3 Kas Fizyolojisi
4 Kan Fizyolojisi
5 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 1: Kalp
6 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 2: Dolaşım
7 Solunum Sistemi Fizyolojisi
8 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
9 Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi
10 Sinir Sistemi Fizyolojisi 1: Sinir Sistemine Giriş ve Merkezi Sinir Sistemi
11 Sinir Sistemi Fizyolojisi 2: Periferik Sinir Sistemi
12 Sinir Sistemi Fizyolojisi 3: Duyu Fizyolojisi
13 Endokrin Sistem Fizyolojisi
14 Üreme Sistemi Fizyolojisi
Kaynaklar
Guyton Hall,"Tıbbi Fizyoloji", Güneş Tıp Kitapevi, 13.Baskı, ISBN:9789752776623

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu