Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ2+024
Ders Programı Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Emre BAYRAKTAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık, hastalık ve hastalığın tedavisi ile psikolojik etkenler arasındaki ilişki konusunda farkındalık ve biyopsikososyal bakış açısını kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Sağlık, hastalık, kronik hastalık kavramları,2.Hasta tedavi ekibi ilişkisi,3.Stres, sağlık hastalık ilişkisi, Stresle baş etme,4.Kişilik yapısı, davranış örüntüleri ile sağlık ve hastalık ilişkisi,5.Durumsal krizler, Travmatik Yaşam Deneyimleri ve hastalık ilişkisi,6.Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi,7.Fiziksel sağlık sorunlarına verilen ruhsal tepkiler ve uyum süreci,8.Psikososyal açıdan kronik ağrı ve ağrı ile baş etme,9.Psikososyal açıdan Endokrin sistemi hastalıkları ve etkileri,10.Psikososyal açıdan Kanser kanser ve etkileri,11.Psikososyal açıdan Kardiyovasküler hastalıklar ve etkileri,12.Psikososyal açıdan Kronik solunum sistemi hastalıkları ve etkileri,13.Psikososyal açıdan organ transplantasyonları ve etkileri,14.Ölümcül veya kronik bir hastalığı olan bireylerin yakınlarının yaşadığı sorunlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
3.1.Hastalığa verilen ruhsal tepkileri açıklar.
3.2.Hastalığa uyum süreci aşamalarını sıralar.
3.3.Ölümcül veya kronik bir hastalığı olan bireylerin yakınlarının yaşadığı sorunları açıklar.
1. Sağlık, hastalık ve kronik hastalık kavramlarını açıklayabilecektir.
2. Psikososyal faktörlerin, sağlık ve hastalıktaki önemini açıklayabilecektir.
3. Psikososyal açıdan kronik hastalıkların psikososyal etkilerini açıklayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Sağlık, hastalık, kronik hastalık kavramlarıDers notu okuma
22.Hasta tedavi ekibi ilişkisiDers notu okuma
33.Stres, sağlık hastalık ilişkisi, Stresle baş etmeDers notu okuma
44.Kişilik yapısı, davranış örüntüleri ile sağlık ve hastalık ilişkisiDers notu okuma
55.Durumsal krizler, Travmatik Yaşam Deneyimleri ve hastalık ilişkisiDers notu okuma
66.Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisiDers notu okuma
77.Fiziksel sağlık sorunlarına verilen ruhsal tepkiler ve uyum süreci
88.Psikososyal açıdan kronik ağrı ve ağrı ile baş etme
99.Psikososyal açıdan Endokrin sistemi hastalıkları ve etkileri
1010.Psikososyal açıdan Kanser kanser ve etkileri
1111.Psikososyal açıdan Kardiyovasküler hastalıklar ve etkileri
1212.Psikososyal açıdan Kronik solunum sistemi hastalıkları ve etkileri
1313.Psikososyal açıdan organ transplantasyonları ve etkileri
1414.Ölümcül veya kronik bir hastalığı olan bireylerin yakınlarının yaşadığı sorunlar
Kaynak
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1) Baltaş Z. (2000) “Sağlık Psikolojisi” Remzi Kitapevi, İstanbul. 2) Ü. Okyayuz (Ed.) (1999). “Sağlık Psikolojisine Giriş”, Psikologlar Derneği Yayınları. No:19 Ankara. 3) Bozkurt, SG. (2002) “Stres ve Sağlık Psikolojisi”. Ayvaşık B., Sayıl M. (Eds.), “Psikolojiyi Anlamak”, Türk Psikologlar Derneği Yay. No:23, 491-525, Ankara. 4) Brannon D, Feist J. (2010) Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu